Riksdagsledamöter och forskare möts


Sveriges unga akademis ledamöter hälsade på i riksdagen för en ny omgång av nätverksprogrammet som akademin driver tillsammans med Rifo (Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare). Under två dagar i mars var en grupp akademiledamöter på plats i riksdagen för fin guidning, intressanta diskussioner med riksdagsledamöter och insyn i hur det vardagspolitiska arbetet bedrivs.

Lars Eriksson, forskningssekreterare i riksdagen, välkomnade Sveriges unga akademis ledamöter och ledde programmet som inleddes med rundvisning av riksdagshuset. Akademiledamöterna fick träffa sina respektive riksdagsledamöter och ”skugga” dem i arbetet. Programmet innefattade också möte med Riksdagens utredningstjänst och ett partikansli, denna gång Miljöpartiets kansli. Verksamheten vid Utvärderings- och forskningssekretariatet samt Rifo presenterades också. På Utbildningsutskottets kansli var också ett möte ordnat. Avslutningsvis lyssnade akademiledamöterna när statsministerns frågestund hölls i plenisalen. Det var spännande och inspirerande dagar i riksdagen! Vid nästa nätverksträff möts ledamotsparen ute på forskarnas lärosäten.

Från vänster: Lars Eriksson, Rifo; David Håkansson, Sveriges unga akademi, och Emma Hult, Miljöpartiet; Riksdagsbiblioteket. (Klicka för större bilder.) Foto: Anna Sjöström Douagi

Från vänster: Tünde Fülöp och Sanja Bogojević, Sveriges unga akademi; besök vid partikansli hos Miljöpartiet; Yvonne Andersson, Kristdemokraterna, och Thomas Strand, Socialdemokraterna. (Klicka för större bilder.) Foto: Anna Sjöström Douagi

Från vänster: Berit Högman, Socialdemokraterna, och Gustaf Arrhenius, Sveriges unga akademi; Klas Markström, Sveriges unga akademi och Johan Büser, Socialdemokraterna. (Klicka för större bilder.) Foto: Anna Sjöström Douagi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm