Akademin med guide utanför Bildmuseet. (Klicka för större bild. Foto: Anna Kjellström)

Akademimöte i Umeå


Årets första akademimöte hölls i Umeå. Under det aktiva mötet varvades vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, med studiebesök och gäster.

Dag 1 intog akademin en del av det nyrenoverade Humanisthuset vid Umeå universitet. Ledamöterna Sanja Bogojević, docent inom området EU:s miljörätt vid Lunds universitet; Danica Kragic Jensfelt, professor i datavetenskap och robotik vid Kungliga Tekniska högskolan, Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi vid Chalmers tekniska högskola; samt Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet höll vetenskapliga presentationer. Vi gästades av vår hedersledamot Gunnar Öquist, professor i plantfysiologi vid Umeå universitet och tidigare Ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien. Vi gick en fin guidning av HumLab och spelade in ett podcast-samtal.

Från vänster: Emma Sparr och Klas Markström i Humanisthusets "vardagsrum", Dani Kragic Jensfelt (mitten) och Henrik Zetterberg (höger) ger vetenskapliga presentationer av sina respektive forskningsområden. (Klicka för större bilder) Foto: Anna Kjellström

Från vänster: Podcastinspelning, Lena Gustafsson och Martin Högbom (mitten), Gunnar Öquist (höger). (Klicka för större bilder) Foto: Annika Moberg, Anna Kjellström

Från vänster: guidad tur på Bildmuseeet, utställningarna Campanas och A Draft of Shadows. (Klicka för större bilder) Foto: Anna Kjellström och Anna Sjöström Douagi

Dag 2 tillbringades på det ombyggda Sliperiet. Rektor vid Umeå universitet, Lena Gustafsson, gästade akademin och presenterade verksamheten vid Umeå universitet och förhållandet mellan forskning och undervisning diskuterades bland annat. Umeå universitet har under de senaste åren arbetat intensivt med sina fysiska miljöer för att attrahera studenter och forskare.

Ett crossover-podsamtal spelades in med Mediespanarna: Jesper Enbom och Erik Lindenius. Tillsamman med akademiledamöterna Helena Sandberg och Emma Sparr diskuterades utmaningen att få komplexitet och långsiktighet i forskning att fungera i mediekontexten.

Mötet avslutades med en guidad tur av museiintendent Brita Täljedal på det nybyggda Bildmuseet där spännande, delvis interaktiva utställningar inspirerade.

Vi tackar våra Ume-ledamöter Christer Nordlund, Marie Wiberg och Klas Markström som hjälpt till att göra mötet så lyckat!


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm