Jämställdhet i akademin: från siffror till handling

2015-02-23

10.00–10.05 Sveriges unga akademi hälsar välkommen, Annette Granéli, ledamot i Sveriges unga akademi

10.05–10.35 Rättvisa och meritokrati – om jämställdhetspolitik i akademin. Birgitta Jordansson, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

10.35–11.05 Vem bjuds in att skriva i ledande tidskrifter? Statistik! Reflektion. Handling? Johanna Stadmark, forskare i geologi vid Lunds universitet

11.05–11.35 Kan positiv särbehandling vara rätt? Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

11.35–12.00 Diskussionsrunda och frågestund, ledd av Helena Filipsson, universitetslektor i geobiosfärsvetenskap, Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

12.00–13.00 LUNCH

13.00–13.30 Vart tog politiken vägen? Om jämställdhet som administration. Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap, biträdande lektor i genusvetenskap vid Umeå universitet

13.30–14.00 Att göra män av pojkar – om manligt ledarskap. Jesper Fundberg, Fil.dr i etnologi och lektor i idrottsvetenskap, Malmö högskola

14.00–14.20 Diskussionsrunda och frågestund, ledd av Erik Ingelsson, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

14.20–14.30 Inledning: Lösningsorienterad workshop med Sofia Falk, VD, Wiminvest

14.30–14.45 KAFFEPAUS med diskussion

14.45–15.55 Lösningsorienterad workshop med Sofia Falk, VD, Wiminvest

15.55–16.00 Sammanfattning av Sveriges unga akademi, Annette Granéli, ledamot i Sveriges unga akademi


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk