Samverkan

Samverkan – hur påverkas forskningen och forskarna?


Dag: tisdag 12 maj 2015
Tid: kl. 14.00–17.00
Plats: Wallenbergsalen, IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Arrangörer: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges unga akademi

Anmäl dig här! Sista dag för anmälan: 7 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

Flyer (pdf) Pdf, 256.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan är en allt viktigare uppgift för universitetens forskare. Forskningsråden har regeringens uppgift att föreslå modeller där samverkan med näringsliv och offentlig sektor är ett bedömningskriterium. Mindre diskuterat är hur den enskilda forskaren påverkas av ökade krav på samverkan. Välkommen till ett seminarium arrangerat av Sveriges Unga Akademi och IVA.

Samverkan mellan forskare på universiteten och olika samhällsaktörer har en lång tradition. Exemplen där resultatet blivit nya produkter eller behandlingsmetoder är många. Universitetens tredje uppgift innebär också att samverkan är en del av deras åtagande. Och Vetenskapsrådet och VINNOVA håller just nu på att ta fram modeller där samverkan är ett kriterium för att få anslag.

Kraven på samverkan skapar förväntningar på den enskilda forskaren. Det kan ge nya möjligheter och påverka forskningens inriktning. Men måste alla forskare engagera sig?

Sveriges unga akademi och IVA inbjuder till ett seminarium där forskare tillsammans med företrädare för näringsliv och offentlig sektor presenterar samverkansprojekt inom en rad olika områden. I den avslutande debatten vill vi ge svar på fyra centrala frågor:

  • Vilka förutsättningar krävs för att samverkansprojekt ska bli lyckosamma?
  • Hur mäter man effekter av samverkan?
  • Hur ska samverkansforskning värderas i en forskares meritportfölj? Förväntas alla forskare samverka med det omgivande samhället?
  • Hur påverkas forskningens kvalitet?

PROGRAM

Moderatorer: Mia Lindskog, Sveriges unga akademi, och Martin Wikström, IVA

14:00 Inledning: Vad menar vi med samverkan?
Björn O. Nilsson, vd IVA, och Martin Högbom, ordförande Sveriges unga akademi

100 år av samverkan
Mats Benner, Lunds universitet

Korta inlägg från forskare om samverkan från olika vetenskapsområden samt från näringsliv och offentlig sektor:
Marie Wiberg, Umeå universitet och Sveriges unga akademi
Johan Wennhall, Västerås stad
Lars Klareskog, Karolinska Institutet
Mats Blomqvist, Optoskand AB
Camilla Svensson, Karolinska Institutet och Sveriges unga akademi
Mikael Hedelind, Corporate Research ABB AB

15:50 Kaffe

16:10 Behöver alla forskare samverka?
Panelsamtal med Andreas Ryve, Mälardalens högskola och Sveriges unga akademi, Sven Stafström, Vetenskapsrådet, Lena Gustafsson, Umeå universitet, Helena Malmqvist, Corporate Research ABB AB, Ulf Wahlberg, Ericsson och Lars Klareskog, Karolinska Institutet

16:50 Avslutning Björn O. Nilsson, Martin Högbom

17:00 MINGEL

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm