Akademimöte 2014

Akademimöte i Göteborg 2014

Akademimöte i Umeå


Vid årets första akademimöte den 4–5 februari träffas akademin denna gång i Umeå. Mötet varvas med vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, studiebesök och gäster.

För några av mötets höjdpunkter, vetenskapliga presentationer, står denna gång: Sanja Bogojević, docent inom området EU:s miljörätt vid Lunds universitet; Danica Kragic Jensfelt, professor i datavetenskap och robotik vid Kungliga Tekniska högskolan, Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi vid Chalmers tekniska högskola; samt Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet. Underbart!

Lena Gustafsson Foto: Johan Gunséus
Gunnar Öquist Foto: Yanan Li

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet och Gunnar Öquist, hedersledamot i Sveriges unga akademi och tidigare Ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien gästar akademin i Umeå. Foto: Johan Gunséus, Markus Marcetic

Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från forskarvärlden till akademimöten. Till Umeå välkomnar vi Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet och Gunnar Öquist, hedersledamot i Sveriges unga akademi och tidigare Ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm