Sara Strandberg och Maria Tenje Foto: Markus Marcetic

Sara Strandberg och Maria Tenje. Foto: Markus Marcetic

Sara Strandberg och Maria Tenje medverkar när Nobelpristagarna besöker skolor


Sara Strandberg, lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet, och Maria Tenje, biträdande lektor i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet kommer att medverka med sessionen ”Why did I become a scientist, and why should you?” när fysik- och kemipristagarna besöker Norra Real respektive Kungsholmens gymnasium i Stockholm på fredagen i Nobelveckan. UR filmar besöket som kommer att visas i Kunskapskanalen och UR Play.

Skolbesöken som arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien modereras av en vetenskapsjournalist med kunskap om det aktuella forskningsområdet för årets pris. Nobelpristagarna berättar om sitt liv som forskare och om vad de belönats för. Priskommittéerna berättar om Nobelpriset. Sveriges unga akademis ledamöter berättar om sitt perspektiv som yngre forskare, om hur de kom sig att de valde en karriär som forskare och hur det är att forska. Maria Tenje medverkar vid kemipristagarbesöket i Kungsholmens gymnasium på fredag förmiddag och Sara Strandberg vid fysikpristagarnas besök i Norra Real. Förhoppningsvis får vi så frön hos eleverna och locka dem till spännande arbete som framtidens forskare, och kanske Nobelpristagare!

Pristagarna brukar uppskatta mötet med svenska gymnasieungdomar mycket och får ofta skriva mängder av autografer på de Nobelaffischerna som Kungl. Vetenskapsakademien gör varje år för att illustrera priset.

Emma Sparr, Arieh Warshel, Michael Levitt och Sebastian Björklund. Foto: Annika Moberg

Nobelskolbesök 2013 i Värmdö gymnasium: från vänster Sveriges unga akademis Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet tillsammans med kemipristagarna Arieh Warshel och Michael Levitt samt doktorand Sebastian Björklund. Foto: Annika Moberg

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm