Marie Wiberg, Andreas Ryve och Mia Lindskog

Marie Wiberg, Andreas Ryve och Mia Lindskog pratar om skolan och kunskapsmätning.

Akademipodden: Sveriges unga akademis podcast!


Akademipodden är Sveriges unga akademis podcast. Där kan du höra akademins ledamöter kommentera och diskutera saker ur forskarperspektiv. Det kan handla om hjärnan; skolan och olika sätt att mäta kunskap på eller om hur vi lockar fler tjejer till naturvetenskap och teknik. Det kan också vara ett ”efterprat” till aktiviteter vi arrangerat, som seminariet Forskningens dynamik. Fler inspelade poddar är på gång för publicering så håll utkik!

Palle Dahlstedt, docent i tillämpad IT och kompositör, har komponerat det fina introt. Vi spelar in Akademipodden där vi befinner oss för tillfället, på akademimöte, ute hos ledamöter på lärosätena eller i sekretariatets lokaler hos Kungl. Vetenskapsakademien. Akademipodden publiceras på SoundCloud, du kan följa oss där eller lyssna direkt från webbplatsen.

Till Akademipodden på sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm