Akademin tillsammans med Martin Wolf, Managing Director för Fritz-Haber Institute of the Max Planck Gesellschaft och Professor Gerhard Ertl, Nobelpristagare i kemi 2007. Foto: Anna Kjellström

Akademimöte i Berlin


Den 24–26 november flyttade akademin tillfälligt till Berlin. Under besöket vi att träffade vi representanter för vår tyska systerakademi Die Junge Akademie Länk till annan webbplats., och för The Global Young Academy Länk till annan webbplats..

Spännande besök gjordes bland annat till Max Planck Fritz-Haber Institute Länk till annan webbplats. där vi träffade Managing Director, Martin Wolf, Bill Hansson, professor och vice president för Max Planck Institute for Chemical Ecology, samt Nobelpristagaren i kemi 2007, Gerhard Ertl. Vi besökte också det framstående Wissehschaftkolleg Länk till annan webbplats.. Representanter för European Research Council (ERC) Länk till annan webbplats. och Human Frontier Science Program (HFSP) Länk till annan webbplats.  gästade också Sveriges unga akademi under Berlin-mötet.

Vice ordf. Camilla Svensson och Marie Dacke

Vice ordförande Camilla Svensson och Marie Dacke i diskussion under en kaffepaus. Foto: Anna Kjellström

Ernst-Ludwig Winnacker

Ernst-Ludwig Winnacker, Secretary General HFSP och tidigare Secretary General ERC samt Director General på DFG, Tysklands forskningsråd. Foto: Anna Kjellström

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Berlin sett från Kollhoff-Tower. Foto: Sascha Kohlmann

Berlin sett från Kollhoff-Tower. Foto: Sascha Kohlmann

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm