Camilla Svensson Foto: Markus Marcetic

Foto: Markus Marcetic

Vice ordf. Camilla Svensson i seminarium om samverkan i Riksdagen


Samverkan mellan högskola och det omgivande samhället har stor betydelse och sker på många sätt, till exempel genom utbildning, forskning och kommersialisering. Flera processer är nu igång för att stärka strukturerna för kunskapsöverföring och dialog mellan akademin och samhället i stort. Därför arrangerade Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare tillsammans med Vetenskap & Allmänhet, VA, dialogseminariet ”Stärk samverkan mellan forskning och samhälle!” i Riksdagen, Stockholm den 19 november.

Akademins Vice ordförande Camilla Svensson medverkade tillsammans med flera tongivande representanter med olika perspektiv på svensk forskning.

Forskningsråden, med Vetenskapsrådet och VINNOVA i spetsen, har regeringens uppdrag att föreslå modeller för fördelning av medel utifrån forskningens kvalitet och samhällsrelevans, respektive lärosätenas samverkan med samhället. Vetenskapsrådets Sven Stafström, och Vinnovas Charlotte Brogren, presenterade de statliga forskningsfinansiärernas respektive modeller. Under seminariet diskuterades möjligheter och farhågor med de modeller som föreslagits. Många välkomnade det aktiva arbetet med fördelningen av forskningsmedel. Några invände mot forskningsrådens modeller att de kunde bli för tungrodda.

Stefan Christiernin, professor och vicerektor för innovationsfrågor vid Högskolan Väst berättade om hur de arbetar aktivt för att integrera idéer och kontakter med näringslivet som ett sätt att fokusera på innovationer. Akademins Vice ordförande Camilla Svensson, docent i farmakologi, är själv innehavare till patent. Hon uppmanade att vi inte får glömma att den nyfikenhetsdrivna grundforskningen ofta ligger bakom genombrott som leder till innovationer. Att undersöka system kan i slutändan leda till läkemedel, men det vet man inte från början förklarade hon. Vi kan inte i förväg veta var lösningarna finns.

Mer information

Program och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskap & Allmänhet, VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm