Akademimöte i Göteborg 2014. Akademin träffas två gånger per termin på internat på olika platser i Sverige och ibland utomlands. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

UTLYSNING: Sveriges unga akademi söker nya ledamöter


Nu kan du ansöka om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Akademin är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 40 ledamöter. Tillsammans utgör vi en röst för yngre forskare i Sverige som på kort tid fått fantastiskt gehör. Akademin är en framstående aktör i den internationella framväxten av unga akademier. 

Helena Sandberg Foto: Marcus Marcetic

”Akademin ger mig tillgång till ett nationellt tvärvetenskapligt nätverk med några av landets främsta unga forskare. Det värderar jag mycket högt.”, säger Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och ledamot sedan 2012.

Forskarmöten, sommarforskarskola för gymnasieungdomar, är en av akademins utåtriktade aktiviteter.

Christian Broberger Foto: Markus Marcetic

”Mina idéer om hur Sverige kan bli ett ännu bättre land för vetenskap och forskning stannar inte längre i fikarummet utan får en chans att nå ända in i Rosenbad”, säger ledamot Christian Broberger, docent i neurovetenskap och ordförande i Sveriges unga akademi 2012–2013.


För vem?

Utlysningen är nu öppen för framstående, självständiga forskare inom alla discipliner, vars disputation inte ligger längre bort än 2–10 år (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst). Meriteringskraven för inval är vetenskaplig excellens samt ett varmt engagemang för forskning.

Hur görs inval?

Varje år startas en ny process. En tvärvetenskaplig panel, ny för varje år, bestående av ledamöter från Sveriges unga akademi kommer med hjälp av extern expertis att granska ansökningarna och kalla ett antal sökande till intervju i mitten av april 2015. De nya ledamöterna presenteras i maj 2015. Mandatperioden inleds 23 maj 2015 och är fem år utan möjlighet till omval.

Hur söker jag?

Akademin har ett system för ansökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tonvikten i ansökan ligger på att formulera varför man vill bli ledamot i Sveriges unga akademi, vilka frågor man är intresserad av, samt på vilket sätt man kan bidra i dess arbete. Ett kortare CV skall bifogas (högst 1 sida) samt en lista på de 10 viktigaste publikationerna. Bilagorna laddas upp enligt anvisningar i ansökningssystemet. Sista dag för ansökan är den 13 januari.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna!
Anna Kjellström, administratör, anna.kjellstrom@sverigesungaakademi.se, 070-673 94 45

Mer kontaktinformation till ledamöter här och sekretariatet här.

Ladda gärna ned och sprid en flyer för utlysningen (pdf) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Christian Forssén testar sin Forskarspaning på akademin inför Vetenskapsfestivalen 2014.

Marie Wiberg, Andreas Ryve och Maria Lindskog diskuterar skolan och kunskapstester i Akademipodden, akademins podcast.

Martin Högbom och Anna Sjöström Douagi, FN, NY

Akademins ordförande Martin Högbom och VD Anna Sjöström Douagi vid FN i New York inför lanseringen av Global STEM Alliance där akademin medverkar som founding mentoring partner.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm