Victoria Dyring, Erik Lindahl, Christina Moberg

Victoria Dyring, Erik Lindahl och Christina Moberg.

Erik Lindahl i Nobelstudion om kemipriset


Erik Lindahl, professor i beräkningsfysik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet medverkade idag som sakkunnig inom kemiforskning i Nobelstudion SVT tillsammans med Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH, när kemipriset offentliggjordes. Vetenskapsjournalist Victoria Dyring ledde sändningen.

Årets Nobelpris i kemi belönar Eric Betzig, Stefan W. Hell, ochWilliam E. Moerner. Kungl. Vetenskapsakademiens prismotivering är ”för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi”. Inte illa!

Mer information

Nobelprisen i SVT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nobelprize.org:s YouTube-kanal Länk till annan webbplats.
Läs mer om kemipriset: Kungl. Vetenskapsakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm