Victoria Dyring, Christian Broberger, Thomas Perlmann

Victoria Dyring, Christian Broberger och Thomas Perlmann, vice ordförande i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Christian Broberger medverkar i Nobelstudion


Christian Broberger, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, medverkar idag som sakkunnig inom medicinsk forskning i Nobelstudion SVT tillsammans med vetenskapsjournalist Victoria Dyring när vi får höra vem eller vilka som är 2014 års medicinpristagare.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm