Valutfrågning Foto: Anna Sjöström Douagi

Forskningspolitik: Valutfrågningen


Nu är valet över och vi ser fram mot att fortsätta vårt forskningspolitiska arbete under mandatperioden som kommer. Valutfrågningen vi höll var en perfekt början. Många frågor som inte lyfts tidigare kom fram och tog den forskningspolitiska debatten till en ny nivå. Något som också hördes i den utfrågning som SR Vetenskapsradion höll veckan efter och där akademins Marie Wiberg och initiativtagare till Sveriges unga akademi, Gunnar Öquist, medverkade i.

Flera av de medverkande politikerna sa att det var bra med en utfrågning med berörda som omväxling till de många politiker-till-politiker debatter som hålls inför valet. För utfrågningen stod Sveriges unga akademis ledamöter Gustaf Arrhenius, Christian Broberger och Marie Wiberg.

Några av de frågor som ställdes berörde strategiska satsningar och grundforskning, ifall ambitionsnivån kommer hållas vad gäller stöd till forskning, hur det kommer sig att forskning får betala höga hyror som inte återförs till verksamheten, samt frågor om jämställdhet och jämlikhet. Vore det bra med ett vetenskapligt råd till regeringen? Att ambitionsnivån skulle hållas var samtliga partier överens om. Vad gäller ett vetenskapligt råd framhöll några att det var en risk att rådet skulle få svårt att hävda sitt oberoende som forskare. Ibland fick vi svar, och ibland inte så som det brukar vara i utfrågningar.

Se utfrågningen i sin helhet här eller i vår YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SR Vetenskapsradion: Hur ska svensk forskning lyftas? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KI Nyheter: Nej till blocköverskridande forskningspolitik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medverkande politiker

Maria Stockhaus (M), Peter Honeth (FP), Hannes Hervieu (C), Yvonne Andersson (KD); Thomas Strand (S), Per Olsson (MP),  och Freddy Grip (V).  

Se session 1: Alliansen frågas ut


Se session 2: de rödgröna partierna frågas ut


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm