Gustaf Arrhenius Foto: Markus Marcetic

Gustaf Arrhenius Foto: Markus Marcetic

Akademins Gustaf Arrhenius ny VD för Institutet för framtidsstudier


Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och har ansvarat för ett franskt-svenskt forskningsprogram i filosofi och ekonomi på Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala och Collège d’études mondiales i Paris där filosofer och ekonomer tillsammans undersöker olika samhällsproblem. Gustaf tillträder som VD för Institutet för framtidsstudier den 1 november.

Huvudspåret i Arrhenius forskning har handlat om våra moraliska plikter mot framtida generationer och populationsetiska frågeställningar vilket passar väl med institutets verksamhet.

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse. Institutets styrelse har nio ledamöter som utses av Regeringen och styrelsen utser en verkställande direktör som är chef och vetenskaplig ledare för verksamheten. Institutet utgör ett mångvetenskapligt center för avancerad samhällsvetenskaplig forskning. Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område.

Mer information


Gustaf Arrhenius

Institutet för framtidsstudier om rekryteringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm