Foto: Salim Virji/Flickr

Program Forskningens dynamik

Sverker Sörlin
Thomas B. Johansson
Mia Liinasson
Ericka Johnson
Örjan Carlborg

Medverkande del 1: Sverker Sörlin, Thomas B. Johansson, Mia Liinasson, Ericka Johnson, Örjan Carlborg

Till anmälan

10.00–13.00 Ämnens uppkomst, historia och kontext

Vad är ett ämne? Och vad betyder det? några reflektioner kring mekanismerna för hur ämnen uppstår och utvecklas.
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska högskolan

Om miljöforskningens framväxt
Thomas B. Johansson, professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet

- Kaffemingel

Kunskapens gränser: Om tvärvetenskap och genusvetenskapens etablering i akademin
Mia Liinason, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet    

Beräkningsbiologi: guldägget som ännu inte funnit sitt bo
Örjan Carlborg, professor i beräkningsbaserad genetik, Sveriges lantbruksuniversitet, och ledamot i Sveriges unga akademi

Diskussionsrunda
Ledd av Ericka Johnson, docent, Teknik och social förändring, Linköpings universitet och ledamot i Sveriges unga akademi. Medverkande:
Örjan Carlborg, Mia Liinason,
Thomas B. Johansson och Sverker Sörlin

13.00–13.45 Lunch

Patrik Svensson
Danica Kragic Jensfelt
Palle Dahlstedt
Lars Ingelstam
Ericka Johnson
Maria Lindskog
Kerstin Eliasson

Medverkande del 2: Patrik Svensson, Danica Kragic Jensfelt, Palle Dahlstedt, Lars Ingelstam, Ericka Johnson, Maria Lindskog och Kerstin Eliasson.

13.45–16.30 Organisation och alternativa former            

Om etableringen av digital humaniora som område: Det eviga sökandet efter en plats?
Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik och f.d. föreståndare för HUMlab, Umeå universitet

– Robotar: var är vi och hur kom vi hit?
Danica Kragic, professor, datavetenskap, Kungliga Tekniska högskolan och ledamot i Sveriges unga akademi

Konstnärlig forskning: en främmande fågel i akademin?
Palle Dahlstedt, docent vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, Högskolan för Scen och Musik (HSM) och ledamot i Sveriges unga akademi

– Kaffemingel

Samhällsrelevans och tvärvetenskap: reflektioner och lärdomar från etablerandet av Tema i Linköping
Lars Ingelstam, professor emeritus i matematik och framtidsstudier, Linköpings universitet i samtal med Ericka Johnson, docent, teknik och social förändring, Linköpings universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

Diskussionsrunda
Ledd av Maria Lindskog, forskarassistent, neurovetenskap, Karolinska Institutet och ledamot i Sveriges unga akademi
Medverkande:
Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare, ordförande, Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) och styrelseledamot i akademins stiftelse, Lars IngelstamDanica Kragic Jensfelt och Patrik Svensson


16.30 SLUT

Program (pdf) Pdf, 439.8 kB.

Poster (pdf) Pdf, 1.4 MB.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm