Golden Gate Bridge Photo: Salim Virji/Flickr

Forskningens dynamik –
Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden?

Dag: onsdag 15 oktober 2014
Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm
Kostnadsfritt. Anmälan obligatorisk, senast 14 oktober. Lunch och kaffe ingår.
UR Kunskapskanalen filmar seminariet.

Program och medverkande
Anmälan

Sveriges unga akademi arrangerar ett tvärvetenskapligt seminarium, Forskningens dynamik, den 15 oktober i Stockholm. Forskningsområden och discipliner utvecklas över tid. Nya ämnen uppstår ur gamla, genom specialisering, i mötet mellan flera ämnen, eller med utgångspunkt i nya samhällsfenomen, tekniska möjligheter, upptäckter och behov.

Andra ämnen bleknar bort och dör. Hur ser denna process ut, och vad är villkoren idag för nya forskningsområdens framväxt? Hur ska institutionerna kunna identifiera nya forskningsområden och ge dem det strukturella stöd som behövs, utan att alltför tidigt avgränsa och definiera vad de egentligen är? Vad krävs för att något ska kallas ett ämne? Är vi i själva verket på väg mot en postdisciplinär framtid?

Ur programmet

Idéhistorikern Sverker Sörlin berättar om mekanismerna för hur ämnen utvecklas. Representanter från relativt nya forskningsområden (miljöforskning, genusvetenskap, bioinformatik, konstnärlig forskning) berättar från sin egen horisont om hur de uppstod, och villkoren för etableringen. Företrädare för olika delar av forskarsamhället diskuterar hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till nya discipliner, vad gäller finansiering, organisation och utbildning.

Anmälan stänger tisdag 14 oktober

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm