Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund

Pristagare Mariana Dalarsson


Mariana Dalarsson tilldelas L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2021. Hon är född 1989 i Ludvika. Mariana Dalarsson är idag biträdande universitetslektor i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). 2016 tog hon examen som Tekn. dr 2016 i elektroteknik vid KTH.

Pressbilder

Pressmeddelande

Det minsta guldet kan ha det största värdet

Mariana Dalarsson belönas med L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2021

för att genom innovativ kombination av elektroteknik och biofysik studera hur guldnanopartiklar kan dopas med näringsämnen så att de selektivt tas upp av och oskadliggör cancerceller”.

Hennes excellenta forskning kan komma att påverka nanovetenskapen och förbättra behandlingsmetoder vid cancer.


Pristagarintervju med Mariana Dalarsson.

Laddade guldnanopartiklar i målsökande cancerbehandling

Ett antal studier tyder på att biologisk vävnad kan värmas upp snabbt och målinriktat med hjälp av guldnanopartiklar (GNP) som är ledande. Förhoppningen är att hitta en icke-invasiv metod för att behandla cancer. GNP kan dessutom användas som kontrastmedel för bilddiagnostik.

Mariana Dalarssons projekt syftar till att utforska sådan lokalt begränsad uppvärmning med GNP, en så kallad hypertermi-baserad metod för att behandla cancer. Idén bygger på cancercellers egenskap att dra till sig GNP som dopats med näringsämnen, till exempel folsyror, för att på så vis rikta in siktet mot cancercellernas specifika biomarkörer eller antigener. När GNP:na har tagits upp av cancercellerna, tillförs ett elektromagnetiskt fält som indirekt förstör cancercellerna utan att påverka den omgivande friska vävnaden. Sammanfattningsvis, de dopade guldnanopartiklarna som attraherats av cancercellerna tillförs en svag ström som då värmer upp och oskadliggör cancercellerna. Detta kan dock endast uppnås om man lyckas utforma GNP-lösningen med särskilda egenskaper.

Normala celler återhämtar sig vanligtvis snabbare än cancerceller när de utsätts för värme, eller en kombination av värme och strålning. Hypertermi skadar därför inte utan kan till och med stärka immunförsvaret. Hypertermibaserad målinriktad behandling kan därför vara den mest lovande radio- eller kemoterapeutiska behandlingsmetoden hittills.

Målet nu är att bedöma den optimala uppvärmningseffekten, både vad gäller temperatur och hur länge. Experimenten innebär avancerad kartläggning av GNP:nas egenskaper. Mariana Dalarsson utvecklar en modell för att kunna förutsäga den frekvens som fungerar bäst och minimerar uppvärmningen av omgivande friska celler.

Mariana Dalarssons forskningsprojekt spänner över flera områden och kombinerar expertis från elektromagnetisk teori med expertis inom mikrovågsmätningar, samt biofysik och bioteknik för att kunna utveckla kliniska tillämpningar. Samarbeten planeras med andra lärosäten i Sverige, Storbritannien och Tjeckien. Tvärvetenskapliga forskningsinsatser av det här slaget är avgörande för att kunna tackla avancerade och utmanande vetenskapliga problem som behandlingen av cancer.

Om Mariana Dalarsson

Mariana Dalarsson är född 1989 i Ludvika. Hon är biträdande lektor i elektroteknik vid KTH. Parallellt med sin civilingenjörsutbildning vid KTH, blev Mariana Dalarsson rekryterad som lärarassistent till Institutionen för Matematik redan tidigt under grundutbildningen. Hon disputerade 2016 i elektromagnetisk teori med avhandlingen Perturbation approach to reconstructions of boundary deformations in waveguide structures. Därefter erbjöds Mariana Dalarsson en postdoktortjänst vid Linnéuniversitetet och befordrades där till docent. 2019 flyttade hon till Lunds universitet och Institutionen för elektro- och informationsteknik för forskning med egna projektmedel, samt med ett fortsatt engagemang för civilingenjörsutbildningen som kursansvarig. Mariana Dalarsson har fått en rad utmärkelser, till exempel Årets lärarassistent vid Institutionen för teknisk fysik vid KTH med motivationen:

Mariana Dalarsson är en väldigt engagerad och strukturerad assistent som har lyckats förklara ett svårt ämne på ett förståeligt sätt. Hon är pedagogisk, engagerad och brinner för sitt ämne. Mariana har dessutom lyckats att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där man får komma med alla sorters frågor.

Hon mottog också Honnörsstipendiet för bästa student vid sin examen från KTH, samt under flera år Young Scientist Award vid den internationella ämneskonferensen URSI (Union Radio Scientific International). Mariana Dalarsson har handlett flera studenter. Hon anlitas regelbundet som granskare till vetenskapliga tidskrifter och är själv författare till stort antal artiklar och konferenspublikationer.

Pressbilder

Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund

Klicka för högupplösta pressbilder. Foto: Karl Nordlund

Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund

Klicka för högupplösta pressbilder. Foto: Karl Nordlund

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm