Foto: Mitch Gaiser

SUA-dagen 2023

2023-10-24

När: tisdag den 24 oktober, kl 13.30–19.00
Var: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arrangör: Sveriges unga akademi

Frågor om SUA-dagen? Välkommen att kontakta vd Sverker Lundin

Anmäl dig till SUA-dagen här Länk till annan webbplats.

En fri akademi för en bättre värld

Den 24 oktober arrangerar Sveriges unga akademi (SUA) en dag i frihetens tecken. Vi firar 10 år som självständig akademi! Med SUA-dagen vill vi skapa en arena för samtal om forskning och framtid, med yngre forskares perspektiv i centrum. Den här dagen, som också är FN-dagen, fokuserar vi på kunskapens och den akademiska frihetens betydelse för samhällsutvecklingen och demokratin.

Medverkande talare är bland andra:

 • Mats Persson – utbildningsminister
 • Anna-Karin Johansson – generalsekreterare, Svenska Unescorådet
 • Pia Skagermark – utrikeschef, Dagens Nyheter
 • David Brax – utredare vid nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
 • Gunnar Ardelius – generalsekreterare, Sveriges Museer
 • Saeid Esmaeilzadeh – entreprenör och företagsledare
 • Annika Östman Wernerson – rektor, Karolinska Institutet
 • Gunnar Öquist – professor emeritus och initiativtagare till Sveriges unga akademi
 • David Håkansson – alumn, Sveriges unga akademi och tillträdande ledamot i Svenska Akademien
 • Katarina Bjelke – generaldirektör, Vetenskapsrådet
 • Astrid Söderbergh Widding – rektor, Stockholms universitet
 • Björn O. Nilsson – avgående ordförande Stiftelsen för Sveriges unga akademi
 • Agneta Bladh – tillträdande ordförande Stiftelsen för Sveriges unga akademi
 • Ledamöter från Sveriges unga akademi

Under dagen har vi också äran att få presentera ett gästspel av musikerna Sisanda Nilsson, Nisse Blomster och Farshid Dalir från tankesmedjan Unga tankar om musik.

Bakgrund: Sveriges unga akademi bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, med syfte att vara ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige. Redan från start var planen att akademin skulle bli en helt fristående organisation. Därför instiftades - den 24 oktober 2013 - Stiftelsen för Sveriges unga akademi, vars uppgift är att sörja för att akademin ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm