Akademiska hus. Illustrationer ur A Beginner's Guide to Swedish Academia av Maja på Näset.

Zoomcirkel om Akademiska Hus


Sveriges unga akademi hade glädjen att tillsammans med David Dellstig från Uppsala universitet samlas i en digital studiecirkel för att fördjupa oss i ämnet Akademiska Hus. Det statligt ägda bolaget har till uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor.

Akademiska hus är och har återkommande varit föremål för diskussion – inom SUA och i forskningssystemet i stort.

David Dellstig Foto: Tidningen Curie

David Dellstig Foto: Tidningen Curie

David Dellstig, forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen på Uppsala universitet har studerat historien bakom bildandet av Akademiska Hus. David inledde studiecirkeln med en beskrivning av bakgrunden till bolaget, när dåvarande Kungliga Byggnadsstyrelsen blev Akademiska Hus. Han beskrev vidare den gängse bilden som många har av relationen med Akademisk Hus, det vill säga att staten ger pengar till lärosäten och forskare via basanslag och via forskningsråd, och hur lärosäten och forskare sedan betalar hyra till Akademiska hus, varpå Akademiska hus går med vinst, och vinsten betalas tillbaka till staten. En bild som till stor del kunde bekräftas men med tillägg att en del av vinsterna går till underhåll, nya byggnader etc. David beskrev också principen för hyressättning som används av Akademiska Hus.

Därefter diskuterades frågor som om systemet med ett statligt bolag för förvaltning har gjort att det blivit billigare och effektivare för staten, och eventuella möjligheter att förändra direktiven till Akademiska Hus. Gruppen diskuterade också det problematiska i att Akademiska Hus ska bedrivas på affärsmässiga grunder, generera marknadsmässig avkastning och hålla marknadsmässiga hyror, när bolaget verkar i ett sammanhang där marknadsförutsättningar i vanlig mening egentligen inte finns.

Digitala studiecirklar

Konceptet med digitala studiecirklar utvecklades av akademin under pandemin, för att få möjlighet att diskutera och lära sig mer om ämnen som ligger akademin varmt om hjärtat. Studiecirklarna har blivit ett mycket uppskattat inslag i verksamheten och är ett tillfälle att kompetensbygga och få chansen att ställa frågor och diskutera aktuella ämnen inom akademin på ett informellt sätt med insatta personer.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm