Ledamöter och personal september 2021. Foto: Erik Thor/SUA

Akademimöte


När: ondag–torsdag 28–29 september
Var: Stockholm

På agendan står bland annat en workshop med tema utveckling av vetenskaplig meritering samt uppmärksammande av lanserade A Beginner's Guide to Swedish Academia.

SUA ser fram mot vetenskapliga presentationer från Oscar Agertz, forskare i astronomi vid Lunds universitet, Adel Daoud, biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och Cecilia Engdahl, docent i experimentell autoimmunitet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. Akademimötena är också en plats för ömsesidigt lärande där man växer i sitt eget akademiska ledarskap.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm