Ronnie Berntsson, vice ordförande SUA medverkar i Almedalen. Foto: Erik Thor/SUA

Almedalen: Hur kan Sverige fortsätta vara en världsledande forskningsnation?

2022-07-05

När: tisdag den 5 juli, kl. 14:30–15:30
Var: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., "B51" 
Arrangörer: Uppsala universitet

Medverkande: Ronnie Berntsson Öppnas i nytt fönster., vice ordförande, Sveriges unga akademi
Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Christina Moberg, professor emeritus, KTH
Anna Sandström, Director Science Policy and Relations Europe, AstraZeneca

Sverige vill vara en ledande forskningsnation där innovationer tas fram, där samhällsutmaningarna hanteras och där framtiden formas. Vilken uppgift ska universitet och högskolor i Sverige ha och hur kan vi kraftsamla för att behålla vår position som en ledande forskningsnation?

Samtliga svenska lärosäten fortsätter tappa i anseende enligt QS universitetsvärldsrankning. I den nuvarande forskningspropositionen står att Sverige ska vara en världsledande forskningsnation, men den negativa utvecklingen fortsätter trots att Sverige satsar stora resurser på både utbildning och forskning. Vi behöver bryta den negativa trenden. Gör vi inte det finns en risk för att vår attraktionskraft försvagas. Detta kan leda till att svensk industri och vår position som innovativt land drabbas, att våra unga får svårare att hävda sig i internationell konkurrens. Frågan är inte om vi behöver agera utan hur.

  • Vad kan Sverige göra för att positionera sig bland de bästa länderna för utbildning och forskning i världen?
  • Behöver universiteten bli friare?
  • Behöver vi renodla rollerna mellan högskolor och universitet?
  • Kan regeringens förslag om profilområden inom högskolesektorn leda till en förbättring?

Välkommen till ett konstruktivt seminarium om den viktigaste framtidsfrågan för Sverige.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm