Köpenhamn Foto: Karlina Kluce/Unsplash

Akademimöte i Köpenhamn


När: onsdag–torsdag 27–28 april
Var: Köpenhamn

Vi ser mycket fram mot att träffa vår motsvarighet i Danmank, Det Unge Akademi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

På agendan för mötet är nätverk och utbyte av best practice med Det Unge Akademi, vi kommer bland annat få lära oss mer om ”Fugl Fønix”, ett koncept för att utveckla forskningsmiljöer. Johan Östling (historiker, Lunds universitet) medverkar i samtalet Akademisk frihet i tid och rum, modererat av vice ordf. Mia Liinason (genusvetenskap, Lunds universitet) och Mathias Osvath (kognitiv zoologi, Lunds universitet). Thomas Sinkjær, generalsekreterare för danska Videnskabernes Selskab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Lene Oddershede, vice vd för naturvetenskaplig, teknikvetenskaplig och interdisciplinär forskning vid Novo Nordisk Fonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gästar mötet för ett samtal om forskningsfinansiering i Danmark.

Från vänster: Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hougaard Laustsen-Kiel och Gabriele Messori. Foto: Erik Thor/SUA, Michael Barrett Boesen, Mikael Wallerstedt

Det blir förstås också vetenskapliga presentationer, av inga mindre än Sigrid Schottenius Cullhed, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, Gabriele Messori, klimatforskare med inriktning på extremväder, också från Uppsala universitet, samt Det Unge Akademis Andreas Hougaard Laustsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., forskare inom bioteknik med inriktning mot utveckling av antikroppar vid Danmarks Tekniske Universitet.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. Akademimötena är också en plats för ömsesidigt lärande där man kan växa i sitt eget akademiska ledarskap.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm