Foto: SUA-alumn Palle Dahlstedt

Internat för Sveriges unga akademis alumner


I samband med Sveriges unga akademis novembermöte arrangerades ett alumniinternat om ledarskap, av och med SUA-alumner.

Alumniinternat Foto: Palle DahlstedtFörstora bilden

Foto: Palle Dahlstedt

Det var som att komma hem. Sann SUA-anda med pirrande diskussioner blandat med nostalgi och viljan att bidra till positiv förändring. Bara lite lugnare jämfört med de aktiva åren, kommenterade Steffi Burchardt, vulkanforskare vid Uppsala universitet och SUA-ledamot 2016–2021.

Kullen med Sveriges unga akademis (SUA:s) alumner växer för varje år och den kan förstås göra skillnad på många sätt och på olika platser i forskningssystemet, något som SUA vill ta vara på. Sanna Koskiniemi, ordf. 2020–2021 och Anna Wetterbom, vd 2017–juni 2021, stod värdar för alumniinternatet som samlade omkring 30-talet alumner. Tidigare vd och hedersledamot Anna Sjöström Douagi deltog också och nuvarande vd Sverker Lundin gjorde ett besök. Sverker berättade vad som bubblar i akademin idag och diskuterade hur akademins stora intresse för att arbeta med det akademiska ledarskapet kan vidareutvecklas tillsammans med alumnerna.

Alumnerna började internatet med att vända blicken inåt och fundera över hur de – som individer och kollektiv – kan bidra till att deras lärosäten och ämnesområden utvecklas på ett positivt sätt. I gruppdiskussioner identifierades vad SUA betytt, från samarbetsprojekt och gemensamma ansökningar till erfarenheter och kunskaper som kommit till nytta för alumnerna som forskare/handledare/prefekt/styrelseledamot/ledamot i ämnesråd/människa/…

På gruppernas blädderblock växte vittnesmål om hur SUA gett ”akademisk allmänbildning” och breddade perspektiv, ett fantastiskt nätverk där man lärt sig om andra ämnen och lärosäten, vilket lett till flera forskningssamarbeten. SUA var glädje och gav energi. Välkomnande och prestigelöst. Festligt. SUA kunde till och med utgöra en oas i perioder av akademisk öken! SUA öppnade dörrar och gav möjlighet att påverka forskningspolitik och få inflytande, träffa politiker och rektorer.

En kombination av entusiasm, effektivitet och drivkraft som var oslagbar.

Syftet med övningen var att gemensamt komma fram till hur den identifierade nyttan kan omsättas för att förbättra forskningssystemet och det akademiska ledarskapet. Man snickrade också på upplägget för det fortsatta alumnisamarbetet.

Efter internatet anslöt alumnerna till 10-årsbalunsen där mingel och idéerna från akademi och alumner kunde vävas samman under festliga former.

Alumniinternatet genomfördes med stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm