Ordf. Sebastian Westenhoff, avgående ordf. Sanna Koskiniemi, Oscar Agertz, Gabriele Messori, Janina Seubert, Karolina Kauppi, Johan Larsbrink, Sigrid Schottenius Cullhed, Michael Schöll och vd Sverker Lundin. Frånvarande vid fototillfället: Lisa Hellman. Foto: SUA

Septembermöte i verkliga livet


SUA träffades den 22–23 september för det första fysiska mötet på ett år. Nya ledamöter välkomnades. Rookie-promenader och idétorg genomfördes. Grupperna för forskningspolitik, utåtriktad respektive internationell verksamhet sammanträdde. Beslut fattades och planer drogs upp för det kommande verksamhetsåret.

Under rookie-promenaderna går nya ledamöter tillsammans med ledamöter som varit med i SUA ett tag i mindre grupper och sätts in i hur akademin arbetar. De tog sen plats i beredningsgrupperna och påbörjade arbetet i SUA.

1.Jakob Nordström, Gabriele Messori och Philippe Tassin 2. Karolina Kauppi och Sigrid Schottenius Cullhed. 3.Johan Zelano berättar om sin forskning. Foto: SUA Klicka för att zoom:a.

Grupperna med SUA:s olika inriktningar, beredningsgrupperna för forskningspolitik, utåtriktad respektive internationell verksamhet diskuterade aktiviteter och viktiga frågor inför året som kommer. SUA fortsätter undersöka hur tillämpningen av tjänsten biträdande lektorat fungerar i arbetet för karriärvägar. Barnboken Forskardrömmar har resulterat i en mängd aktiviteter, till exempel Forskarlov på Tekniska museet 4–6 november. Ett internationellt seminarium tillsammans med Wenner-Gren Stiftelserna planeras i vår. Beredningsgrupperna utsåg även nya sammankallande och sekreterare för det nya verksamhetsåret.

1.Beredningsgruppsmöte om forskningspolitik. 2. Michael Schöll och Johan Zelano. 3. Stefan Engblom berättar om sin forskning. Foto: SUA Klicka för att zoom:a.

Tre ledamöter höll vetenskapliga presentationer under informella former för att stimulera till gränsöverskridande idéutbyten. Stefan Engblom, beräkningsmatematiker i Uppsala, berättade om sitt arbete med projektet CRUSH Covid, där SUA-ledamot och epidemiolog Tove Fall har en central roll, Stefan har bidragit med matematisk bearbetning av data från sjukhus vilket resulterade i komplementära analyser i den kontinuerliga kartläggningen av pandemin. Johan Zelano, specialistläkare och forskare i neurologi vid Göteborgs universitet presenterade sin forskning på epilepsi. Zelano tillämpar epidemiologiska metoder och letar efter biomarkörer för epilepsi. Han är också med i ett program tillsammans med Västra Götalandsregionen som ser hur socioekonomiska faktorer spelar en roll för hur insjuknade i epilepsi. Historiker Aryo Makko, Stockholms universitet och SCAS, berättade om ett flerårigt forskningsprojekt som han sammanfattat i boken European Small States and the Role of Consuls in the Age of Empire, som handlar om hur mindre stater, däribland Sverige, följde i större kolonisatörers fotspår under högimperialismen.

1.Stefan Engblom, Michael Schöll och Johan Larsbrink. 2. Gruppfotografering nya ledamöter. 3. Vd Sverker Lundin berättar om verksamhetsplanen. Foto: SUA Klicka för att zoom:a.

SUA:s nya ledamöter välkomnades också formellt med en uppsluppen ceremoni och fick sina inramade diplom. Ny ordförande Sebastian Westenhoff övertog egentligen ordförandeklubban redan i maj som det var tänkt från början, men fick nu leda sitt första fysiska möte. SUA:s nya vd Sverker Lundin slog ett slag för verksamhetsplanen och tog tillfället i akt att informera om 10-årsjubileet på Uppsala slott i november och den galakommitté som tillsätts inför det. SUA:s ordförande under 2020–2021 Sanna Koskiniemi, tackades av för sitt framgångsrika arbete med att leda akademin under pandemin.

1.SUA:s ordf. 2020–2021 Sanna Koskiniemi tackas av vd Sverker Lundin. 2. Ledamöter 2016–2021 Karl Wennberg, Sanna Koskiniemi, Stefan Engblom och Robert Lagerström tackas av (Steffi Burchardt, Anna Dreber Almenberg och Martin Leijnse kunde inte närvara vid avtackningen). 3. Ordf. Sebastian Westenhoff delar ut diplom till de nya ledamöterna Janina Seubert, Michael Schöll, Sigrid Schottenius Cullhed, Gabriele Messori, Johan Larsbrink, Karolina Kauppi och Oscar Agertz (Lisa Hellman kunde inte närvara). Foto: SUA Klicka för att zoom:a.

Avgående ledamöterna från kullen 2016–2021 tackades av. Under middagen hävdade en representant för den avgående kullen, IT-säkerhetsforskare Robert Lagerström, med en glimt i ögat att han medelst hackning kommit över hemliga dagboksanteckningar. Dessa antydde att den framgångsrika kullen upprörande nog varit föremål för en komplott då perioden producerat en kavalkad av anmärkningsvärda anomalier: inställda hemresor pga. misstänkt bombhot mot Göteborgs centralstation, nedbrunnet hotell i London, och till sist, en pandemi! Komplottens syfte antas ha varit att dämpa gruppens uppenbara strålglans. Men inget rådde på deras toppenhumör och skyhöga ambitionsnivå, intygade Robert Lagerström.

1.Robert Lagerström presenterade projektet med barnboken Forskardrömmar under mötet. 2. Idétorg, Mia Liinason och Frida Bender (andra respektive första person från vänster i bild) höll ett av idétorgets teman, Tvärvetenskap, Anna Danielsson och Gabriele Messori sökte upp dem. 3. Ordf. Sebastian Westenhoff underhöll vid middagen om värdet av kunskap, akademisk frihet, tydliga karriärvägar och inspierade SUA inför ett underbart akademiår. Foto: SUA Klicka för större bild.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm