Torsten Wiesel

Torsten Wiesel, en svensk neurofysiolog och läkare, är vetenskaplig beskyddare för och hedersledamot i Sveriges unga akademi. 1981 tilldelades Wiesel Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillsammans med David H. Hubel. De belönades för sin kartläggning av hur hjärnan sammanställer informationen från ögats näthinna för att producera detaljerade visuella bilder av världen.

Ledamotsperiod 2012–

BILDER

Bilder (klicka för förstoring): 1. David Hubel och Torsten Wiesel har just fått veta att de tilldelats Nobelpriset 1981. 2. Torsten och Mususa Wiesel vid akademins symposium Visions of the Brain a Tribute to Torsten Wiesel, på Nobel Forum/KI 2013. Foto. Anna Sjöström Douagi 3. Torsten anländer till Nobel Forum vid KI för symposiet Visions of the Brain.

Det har sagts om Hubel och Wiesels arbete att det ”... utgjorde den enskilt största influensen över det sätt som neuroforskare tänkte på och gjorde studier av hjärnan under merparten av 1900-talets andra hälft.” (D. Purves i Brains: How they seem to work”, FT Press, 2009). Hubel och Wiesels belönade forskning har bland annat haft stor betydelse för förståelsen av hur viktigt det är att behandla barns synproblem tidigt.

Wiesel föddes i Uppsala 1924, yngst av fem syskon. Han pappa, Fritz S. Wiesel, var chefspsykiatriker vid Beckomberga sjukhus, ett mentalsjukhus i Stockholm. Familjen hade sin bostad på sjukhuset och mamma Anna-Lisa (född Bentzer) uppfostrade barnen där. 1954 tog Wiesel läkarexamen vid Karolinska Institutet (KI), Stockholm. Efter examen undervisade han på Institutionen för fysiologi vid KI och arbetade som läkare, bland annat på Karolinska sjukhusets enhet för barnpsykiatri. 1955 flyttade Wiesel till USA och en tjänst vid The Johns Hopkins University Medical School i Baltimore, Maryland. Året efter påbörjade han en 24 år lång karriär vid Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, där han hade en avgörande roll i formandet av den nu mera legendariska Institutionen för neurobiologi, först som professor och från 1973 som ledare för institutionen.

1983 tillträdde Wiesel tjänsten som Vincent and Brooke Astor Professor vid the Rockefeller University i New York. 1991 utnämndes Wiesel till rektor för Rockefeller University, en tjänst han innehade fram till 1998. Under sin tid vid the Rockefeller University grundade Wiesel bland annat sex tvärvetenskapliga forskningscentra och utformade ett betydande samarbete med Aaron Diamond AIDS Research Center. Wiesel prioriterade också jämställdhetsarbete, inom naturvetenskapen generellt och vid Rockefeller University. Han anställde en av de första kvinnliga professorerna, Mary E. Hatten, vid en tidpunkt då det inte fanns någon kvinnlig professor vid universitetet.

Parallellt med sina extraordinära forskningsframgångar har Wiesel en livslång, enastående karriär som vetenskaplig ledare med ett passionerat engagemang för forskning och dess internationalisering. Han har en stor mängd uppdrag som rådgivare och olika styrelseposter inom forskning i flera världsdelar, huvudsakligen för tvärvetenskap och för att skapa möjligheter för unga forskare att bedriva oberoende forskning. Han har också gjort betydande insatser för mänskliga rättigheter, till exempel som en av grundarna till the Israeli-Palestinian Science Organization, en ideell organisation som stödjer samarbeten mellan israeliska och palestinska forskare. Wiesel har också varit ordförande i den amerikanska akademins, The National Academy of Sciences, kommitté för mänskliga rättigheter under 10 år. 2007 grundades ett synforskningsinstitut tillägnat Wiesel, the Torsten Wiesel Research Institute, vid West China Hospital, Chengdu, Kina.

Wiesels dotter, Sara Elisabeth, föddes 1975, och han har två barnbarn födda 2007 och 2009. 2008 gifte sig Wiesel med Lizette Mususa Reyes. Sedan 2009 delar Wiesel och hans hustru sin tid mellan Stockholm och New York.

2012 välkomnades Torsten Wiesel och initiativtagaren till Sveriges unga akademi, Gunnar Öquist, som hedersledamöter i akademin. Wiesel är också akademins vetenskapliga beskyddare.

Torsten Wiesel Foto: Markus Marcetic

Klicka för högupplöst bild. Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 3 juni 1924
Familj: Hustru Lizette Mususa "Mu" Reyes, dotter Sara Elisabeth, föddes 1975, två barnbarn födda 2007 och 2009
Intressen: musik och konst

“Det måste också finnas utrymme för risktagarna. Forskningsmiljön måste ha en atmosfär som inspirerar och tillåter risker. Det måste vara tillåtet att misslyckas”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm