BUFF 2021

Stillbilder från vänster till höger, uppefrån och ner: Everything ALL AT ONCE, Reflection, Refuge och Rocky.

Underbara kortfilmer och forskarsamtal för barn och unga


Sveriges unga akademi och LadyBug Festival ledde programmet En bättre morgondag den 18 mars på barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö som i årets upplaga kunde besökas över hela landet via BUFFplay. Tema för de utvalda kortfilmerna var ungas oro, ätstörningar, flykt och datorspel. Forskarsamtalet spelades in och finns att se nedan.

Program och medverkande

BUFFplay Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se forskarsamtalet i efterhand.

BUFF:s Daniel Lundquist introducerade En bättre morgondag, som inleddes med att fyra utvalda kortfilmer visades i ett svep. Regissörerna presenterade sina filmer i en inspelad hälsning till BUFF:s festivalpublik. Robert Lagerström (IT-säkerhetsforskare och SUA-ledamot) och Aase Högfeldt (producent och konstnärlig ledare LadyBug Festival) ledde samtalet.

Madeline Balaam

Madeline Balaam, forskare i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska högskolan.

Everything ALL AT ONCE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om en framtid där ungdomar reglerar ångest och oro med ett chip som fästs i nacken. Filmen har en färgstark estetik och medvetet musikval, den är cool och memekultur används för att kommentera den stora ström av ofta skrämmande nyheter som sköljer över ungdomar. De vuxna i filmens likgiltighet inför pågående allvarliga problem skapar ytterligare otrygghet. Madeline Balaam, forskare i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska högskolan, berättade om sin forskning i mötet mellan datorer och människor. Hur känns algoritmer på kroppen? Madeline undersöker hur vi med teknik kan hjälpa oss att komma till rätta med stigman och tabun kring kvinnors hälsa, som mens. För den som undrar hur man blir forskare uppmuntrade Madeline unga att våga ta kontakt och fråga.

Ulf Wallin

Ulf Wallin, forskningsprojektdeltagare, barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet.

Filmen Reflection Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en animerad film utan tal som på ett fångande sätt skildrar en flicka i Chile som drabbats av ätstörning. Filmen visar hennes upplevelse av sig själv och relationer till klasskompisar och föräldrar. Den självbild hon upplever och jämför med andra ger henne känslor av otillräcklighet och leder till att hon isolerar sig. Ulf Wallin, forskningsprojektdeltagare, barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet, sa att han kände så väl igen element i filmen då han arbetat i många år med unga med ätstörning. Hans upplevelse är att det samhälleliga trycket på unga har ökat och särskilt för tjejer. För unga som är intresserade av forskning berättade Ulf med värme hur spännande det känns när man undersökt något och får ett annat svar än det man väntade sig.

Nina Gren

Nina Gren, forskare i socialantropologi vid Lunds universitet.

Refuge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om barn och flykt, deras vänskap och rädslor. En vuxen som själv har erfarenhet av flykt kan trösta och lugna. Nina Gren, forskare i socialantropologi vid Lunds universitet, har träffat och intervjuat många människor på flykt i sin forskning. Vi forskare kunde vara bättre på att ta plats i offentligheten, föreslog Nina. Det kollektiva minnet är kort, när flyktingströmmen 2015 pågick tycktes vi till exempel ha glömt de som kom till oss på 1990-talat på flykt undan Balkankriget. Det är kanske en kliché noterade Nina, men om man känner sig lite som en outsider så är det en bra egenskap när man observerar saker som forskare.

Magnus Johansson

Magnus Johansson, forskare i speldesign vid Uppsala universitet.

Rocky Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en svensk kortfilm som handlar om en ung datorspelande kille som inte känt sig hemma i skolan, börjat må dåligt och haft svårt med kompisar. Han kände sig ”akward”. Han träffar en tjej på nätet och till slut får det honom att vilja jobba ihop pengar för att resa och hälsa på henne i Arizona, USA. Magnus Johansson, forskare i speldesign vid Uppsala universitet, berättade att han själv spelat datorspel i omkring 30 år. I sin forskning undersöker Magnus varför spel blir på ett visst sätt, vilka intentioner hade speltillverkaren med sin idé? Han undersöker också språket, kulturen och sättet att umgås som finns i gamingvärlden. Det finns en hel del problem med mobbning berättade han, spelen gjordes till en början av unga vita killar, för unga vita killar. Tjejkaraktärer har sexualiserats i stor utsträckning. Men många har också lyckats hitta vänner och bryta isolering genom spelvärlden som erbjuder en egen värld. Magnus hoppas hans forskning kan bidra till smartare och intressantare spel som också är mer inkluderande.

Aase Högfeldt och Robert Lagerström

Aase Högfeldt, LadyBug Festival och Robert Lagerström, Sveriges unga akademi, leder film- och forskningsprojektet En bättre morgondag som riktar sig till barn och unga.

I chatten ställdes frågan vad man kan göra om man oroar sig för någon som drar sig undan och försvinner in i datorspelen. Magnus föreslog att föräldrar intresserar sig för barns spel, på samma sätt som för andra fritidsintressen inom idrott. Ulf underströk att man som kompis inte ska ge upp om någon isolerar sig, utan fortsätta söka kontakt och visa att man finns där och tycker om sin kompis även om den inte mår så bra under en period. Nina svarade också på frågan om vad vi kan göra för att få en mänskligare syn på flyktingar, lär känna någon föreslog hon, och ta del av berättelser om flykt. Madeline påminde om att varje generation skiljer sig och att vuxna måste ge unga både stöd och utrymme att göra sin grej.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm