Sveriges unga akademi expanderar

Nya ledamöter

Martin Högbom (ordf.), Sara Strandberg, Maria Tenje, Joachim Oberhammer, Ericka Johnson, Staffan I. Lindberg, Kirsten Kraiberg Knudsen och Anna Sjöström Douagi (VD). Foto: Annika Moberg

2014-05-26

Sveriges unga akademi, som nu står på egna ben som en helt självständig organisation, välkomnar stolt sju nya ledamöter. De representerar olika ämnesområden: från juridik, teknik och social förändring till astronomi och elementarpartikelfysik. Det bäddar för tvärvetenskapliga möten, ett av akademins signum.

Martin Högbom

– Sveriges unga akademi kommer nu som helt egen organisation fortsätta att driva frågor som är centrala för Sverige som kunskapsnation. Inte minst ungdomars intresse för vetenskap och möjligheten att tänka nytt. Vi vet inte hur det politiska landskapet ser ut i höst, men vi kan lova att Sveriges unga akademi fortsätter att med konstruktiva förslag arbeta för att förbättra hur forskning och utbildning organiseras och finansieras i Sverige. Personligen ser jag också oerhört mycket fram emot att lyssna på våra nyinvalda ledamöters erfarenheter och idéer, och se vilka nya projekt det kommer leda till, säger Martin Högbom, professor i strukturbiokemi, ordförande för Sveriges unga akademi.


Nya ledamöter

Sju framstående unga forskare välkomnades in i akademin den 24 maj och kompletterar akademins 33 ledamöter.

Sanja Bogojevic

Sanja Bogojevic, docent, juridik, Lunds universitet.

Ericka Johnson

Ericka Johnson, docent, teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Kirsten Kraiberg Knudsen

Kirsten Kraiberg Knudsen, forskarassistent, astronomi, Chalmers tekniska högskola. Foto: Robert Cumming OSO

Staffan I. Lindberg

Staffan Lindberg, professor, statsvetenskap, V-Dem Institute, Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg GU

Joachim Oberhammer

Joachim Oberhammer, lektor, radiofrekvensmikrosystem, Kungliga Tekniska högskolan.

Sara Strandberg

Sara Strandberg, lektor, elementarpartikelfysik, Stockholms universitet. Foto: Jonas Strandberg

Maria Tenje

Maria Tenje, biträdande lektor, elektrisk mätteknik, Lunds universitet. Foto: LIvia Rostovanyi

Fortsatt högt tempo

Akademin har under året bland annat lanserat boken Vägar till vetenskapen på bokmässan i Göteborg, arrangerat ett internationellt symposium i neurovetenskap med medverkande forskare från unga akademier i flera länder, och genomfört en sommarforskarskola för gymnasieungdomar. Akademins engagemang i karriärfrågan fortsätter och i oktober startade den andra omgången av nätverksprogrammet med Sveriges riksdag där forskare ges insikt i politikens villkor och riksdagsledamöter får tillgång till aktuell forskning. I januari belyste vi jämställdhetsfrågan med seminariet ”Jämställdhet i akademin: från siffror till handling” som också filmade och finns att se i UR Play. Till hösten planeras en ny omgång av forskarskolan Forskarmöten och flera forskningspolitiska aktiviteter med anledning av det stundande valet.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm