SUA och Rifo logotyper

Webbinarium: Replikeringsutmaningen – Är det kris i forskningsfrågan?


zoomlänk till webbinariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: onsdag 10 mars 2021 kl. 12.00-13.00
Plats: Webbinarium via Zoom
Twitter: @Ungaakademin @RifoRiksdagen

Välkommen med din anmälan senast den 10 mars: här finns anmälningsformulär.

Efter anmälan kommer du att få en Zoom-länk som du kan ansluta dig till.

Forskning har beskrivits som det bästa som hänt mänskligheten. Den har gett oss vaccin, bidragit till utvecklingen av demokratin och tagit oss ut i rymden. Den vetenskapliga metoden är det bästa sättet vi har för att på ett systematiskt sätt inhämta ny kunskap och vi producerar och publicerar mer vetenskap än någonsin. Men trots det är det mindre än hälften av alla vetenskapliga studier som går att upprepa. Hur kan det komma sig, och vad får det för konsekvenser? Ska vi sluta forska nu?

Välkommen till ett webbinarium av Sveriges unga akademi och Rifo, där du får en översikt av problemet med reproducerbarhet av forskningsrön inom akademien. Vad får replikeringskrisen för konsekvenser för politik och allmänhet? Frågor som diskuteras är: Vad betyder replikeringskrisen egentligen? Är det så illa som det låter? Är det kris i forskningen? Ska vi sluta forska nu?

Program

Betty Malmberg, ordförande Rifo

Inledning av Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan och ledamot i Sveriges unga akademi, forskar om replikationsstudier och Johan Jansson, docent KTH, föreståndare Center för digital matematik. Vad betyder replikeringskrisen egentligen? Hur ser det ut inom olika forskningsfält? Är det så illa som det låter? Vad kan vi göra för att förbättra reproducerbarheten och undvika ”falska” resultat? Kan digitalisering bidra till att möta replikeringsutmaningen?

Panelsamtal med olika aktörer. Anna Dreber Almenberg, Johan Jansson, Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C), Ilona Szatmari Waldau, riksdagsledamot (V). Är det kris i forskningsfrågan? Vad gör detta med allmänhetens förtroende för forskningen? Vad får det för konsekvenser för forskningspolitiken?

Anna Wetterbom, VD Sveriges unga akademi, modererar samtalet.

Medverkande

Cissi Askwall är generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet, en ideell förening vars mål är att sprida kunskap om allmänhetens syn på forskning, bl.a. genom den årliga VA-barometern Länk till annan webbplats.. Cissi Askwall har en bakgrund som journalist och kommunikatör. Hon är ordförande för European Science Engagement Association. Vidare sitter hon i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens forskningsutskott och sedan 2020 i styrelsen för Örebro universitet.
Twitter: @vetenskapoallm

Fredrik Christensson är riksdagsledamot och talesperson för forskning och högre utbildning för Centerpartiet. Han valdes in i Sveriges riksdag 2014 och är ledamot i utbildningsutskottet. Fredrik Christensson arbetar bland annat för ett ökat kunskapsfokus i skolan och att varje elev och student ska mötas av en utbildning av hög kvalitét från förskola till högskola.
Twitter: @FredrikChs @Centerpartiet

Anna Dreber Almenberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning rör replikationsstudier med syfte att granska om publicerade forskningsresultat är tillförlitliga. Genom att utföra replikationsstudier undersöker hon om det går att förutse vilka resultat som går att replikera och hur sannolikt det är att hypoteser som testas inom olika forskningsfält är sanna. Anna Dreber Almenberg är ledamot i Sveriges unga akademi, vald medlem i AcademiaNet - Outstanding Female Academics och mottagare av Assar Lindbeck-medaljen. Sedan 2017 är hon ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin och 2021 valdes hon in i Kungl. Vetenskapsakademien.
Twitter: @handels_sse

Johan Jansson är docent i beräkningsvetenskap vid KTH. Han är föreståndare för Center för digital matematik. Johan Jansson driver sedan 2003 digitalisering, via Open Source och ramverket ”Digital Maths”, som en potentiell lösning på replikeringsutmaningen. Ramverket är idag världsstandard för avancerad matematisk modellering och baserat på denna leder han den största online-kursen på KTH, DigiMat Pro, med över 30 000 deltagare.
Twitter: @jjan_galerkin @KTHuniversity

Betty Malmberg är riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (RIFO). Hon valdes in i Sveriges riksdag 2006. Hon satt i utbildningsutskottet mellan 2006 och 2018, och var dess ordförande under en period 2013. Sedan 2018 är hon ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Betty Malmberg är också ledamot i Svenska Unescorådet.
Twitter: @BettyMalmberg @moderaterna @RifoRiksdagen

Ilona Szatmari Waldau är riksdagsledamot och talesperson för forskning och högre utbildning för Vänsterpartiet. Hon valdes in i Sveriges riksdag 2018 och är ledamot i EU-nämnden och suppleant i bland annat utbildningsutskottet. Ilona Szatmari Waldau sitter även med i riksdagens minnesnätverk för förintelsen.
Twitter: @IlonaWaldau @vansterpartiet

Anna Wetterbom är VD för Sveriges unga akademi. Hon var tidigare ämnessakkunnig på utbildningsdepartementet och har även arbetat som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet, med ansvar för bland annat frågor om forskningsinfrastruktur och digitalisering. Anna Wetterbom har en bakgrund som civilingenjör och forskare. Hon har disputerat i bioinformatik vid Uppsala universitet och har varit verksam forskare vid SciLifeLab, Karolinska Institutet.
Twitter: @AWetterbom @Ungaakademin

 

Anmälan

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm