Ledamöter och personal under akademimötet i september 2020. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Nu söker vi nya ledamöter


Just nu söker Sveriges unga akademi nya ledamöter. Framstående forskare från alla fält som disputerat för 2–10 år sen är välkomna att söka. Invalspanelen, ny för varje år, bedömer ansökningar utifrån meriter och uttalat engagemang. Rutiner för att säkerställa likabehandling och undvika jäv är viktiga delar av processen. Ledamotsperioden är 5 år utan möjlighet till omval. Sista dag för ansökan är den 13 januari och i april kallas ett antal till gruppintervjuer.

Hanna Isaksson Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Foto: Johan Wingborg/SUA

Läs mer och ansök här

– Jag ser verkligen fram emot att leda invalet av nya ledamöter. Samtidigt som det här är något av det roligaste vi gör är det också det viktigaste. Lyckligtvis har vi en gedigen process för detta. Det ska bli så spännande att se vilka ansökningar vi får in i år, säger Hanna Isaksson, forskare i biomedicinsk teknik vid Lunds universitet och ordförande i invalspanelen.

Som ledamot får du tillgång till en plattform som utgör en etablerad forskningspolitisk röst, och till ett nätverk av ledande forskare från olika discipliner och lärosäten. Verksamheten vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter (ofta till barn och unga). Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har 35–40 ledamöter. Ett sekretariat med fyra anställda bistår akademin i genomförandet av aktiviteter.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm