Mathias Osvath

Docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2020–2025

Jag forskar på kognitiv evolution genom att jämföra vitt skilda djurarters förmågor. Om vi studerar nulevande djur som befinner sig på olika grenar av livets träd förstår vi hur kognitionen förändrats genom årmiljonerna. Det är särskilt intressant att fåglar och däggdjur har snarlik kognition, trots ganska olika hjärnor. De är likvärdigt utvecklade i minnessystem, impulskontroll, inlärning, social förståelse med mera. Även de mest kognitivt komplexa djuren på varje gren speglar varandra. Detta trots att de två grupperna delade en förfader så långt bak som för 320 miljoner år sedan - en förfader med mycket begränsat intellekt. Alltså har dessa likheter uppstått oberoende av varandra. Jag vill förstå hur detta gått till, och varför. Den kunskapen avslöjar vilka principer naturen använder för att bygga intelligens. Sådana insikter kan i förlängningen leda till en rad tillämpningar inom t ex AI, men också till en ökad förståelse av oss själva.

Som en del av vår forskning kartlägger vi också de utdöda dinosauriernas kognition, vilket tycks intressera de flesta. Forskningen är tvärvetenskaplig och inkluderar kognitiva zoologer, neurovetare, robotikforskare, paleontologer och filosofer, för att nämna några.

BILDER

Klicka för större pressbilder. 1 och 2. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 3. Foto: Helen Osvath

Klicka för större bilder. 1. Emun Herman intresserar sig för kameran när jag förbereder utrustning i bakgrunden. 2. Korpen None är i färd med att lösa en uppgift med hjälp av ett verktyg. 3. Nandun Hamilton som vilar efter ett inlärningstest. Foto: Helen Osvath

Mathias Osvath Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Intressen: Vetenskap och bildning utanför mitt eget fält. Djur (utanför arbetet). Goda portioner fysisk träning av olika slag, behäftat med en fascination för fysiologi och evolutionära anpassningar. Att bli arg på dumheter. 

”Sveriges unga akademi bär en stark röst för den fria forskningen och den yngre generationens rätt att utföra den. Fri forskning är lätt att ta för given, men samtidigt är det svårt att förstå vad den egentligen innebär, och därför krävs kontinuerlig vaksamhet, upplysning och debatt. Akademin speglar vetenskapen och kunskapen från ett brett spektrum av akademiska discipliner, och bortsett från att det ger en särskild styrka är det också helt enkelt väldigt roligt att simma i en sådan miljö – oväntade och goda idéer gror ofta i sådan mylla.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm