SUA logo

Mer information för vårdnadshavare om Forskarmöten


Av omsorg för ungdomar och lärare, och samhället i stort, följer vi noga de nationella riktlinjer som finns. Tillsammans med forskningsstationen där Forskarmöten äger rum bedömer vi att det går att genomföra Forskarmöten på ett tryggt och bra sätt.

Åtgärder som kommer att vidtas är att flytta verksamheten utomhus så mycket som möjligt. Lokalerna i Fiskebäckskil är rymliga och för de aktiviteter som hålls inomhus så går det bra att sprida ut ungdomarna så att de håller avstånd till varandra.

Det riskmoment som vi identifierat är sovplatserna. Antalet rum på Fiskebäckskil är begränsat och därför kommer ungdomarna även i år att dela rum 2-3 personer. Av den anledningen kommer vi att vara extra noga med att inga ungdomar eller lärare deltar om de visar några som helst symptom på Covid-19. I år har vi därför begränsat upptagningsområdet så att det är relativt enkelt att ta sig hem från Fiskebäckskil om det krävs. Om någon deltagare visar symptom under forskarskolan så kör någon av våra lärare in hen från Fiskebäckskil till Göteborg (eller annan avtalad lämplig plats), där vi vill att ni möter upp och hämtar ert barn.

Jag hoppas att du som vårdnadshavare känner dig trygg med detta!

/Anna Wetterbom, VD Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm