Birgitta Svensson Foto: Kungl. Vitterhetsakademien

Birgitta Svensson Foto: Kungl. Vitterhetsakademien

Birgitta Svensson till Sveriges unga akademis stiftelsestyrelse


Birgitta Svensson tackade nyligen ja till en plats i akademins stiftelsestyrelse. Hon är professor i etnologi vid Stockholms universitet och tidigare ständig sekreterare för Kungl. Vitterhetsakademien.

Birgitta Svensson vid Stockholms universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Jag mötte först Sveriges unga akademi i samband med mitt arbete i Vitterhetsakademien och ser fram mot att bidra i styrelsens arbete och få följa den här aktiva organisationens arbete! säger Birgitta Svensson.

Birgitta Svensson innehade åren 2001 till 2015 den Hallwylska professuren i etnologi, särskilt europeisk, och delade då tiden mellan forskningsfrågor på Nordiska museet och undervisning och handledning på Etnologiska avdelningen. Hennes forskning rör främst marginaliseringsprocesser och kulturhistoria på de tre forskningsfälten migration/medborgarskap, identifikationens historia samt landskap och rumsligheter. Hon var också ständig sekreterare för Kungl. Vitterhetsakademien 2013–2018. Birgitta Svensson har omfattande erfarenhet från svenska och internationella styrelseuppdrag, som tidskriftsredaktör, sakkunnig samt som samhällsvetare i offentlig förvaltning.

Stiftelsen för Sveriges unga akademi har som enda uppgift att sörja för att Sveriges unga akademi ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet. Samtliga ledamöter i stiftelsesstyrelsen är:

Björn O. Nilsson, ordförande, Fil. dr biokemi, tidigare vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska Institutet och tidigare departementsråd, Utbildningsdepartementet
Göran K. Hansson, Professor i experimentell kardiovaskulär forskning, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Ingrid Sundström, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB
Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, styrelseordförande Kungliga Dramatiska Teatern

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm