Rikard Landberg, Lovisa Sjögren och Paulina Nowicka. Foto: Ann Fernholm

Barnfetma tema för vetenskaplig salong med Sveriges unga akademi


Barnfetma är idag ett växande problem både internationellt och i Sverige där vart femte barn är överviktigt. Med konceptet vetenskaplig salong diskuterades flera aspekter av barnfetma som hur den påverkar barnens hälsa idag och i deras framtid som vuxna. Salongen ägde rum hemma hos Nina Rhenqvist den 9 oktober.

1. Torbjörn Tännsjö med kvintett spelade stycken ur barnfilmen Min granne Totoro av kompositör Joe Hisaishi. 2. Nina Rhenqvist hälsar välkomna, till höger Ann Fernholm, grundare av Kostfonden. 3. Akademins Katarina Wadstein MacLeod, Jacob Landin (gäst), Paula Wolters (gäst), Jakob Nordström och Rikard Landberg. Klicka för förstoring. Foto: Sveriges unga akademi

Olika samhällsaktörers roll och hur de gemensamt kan bidra till förändring undersöktes, medicinska behandlingar, marknadens kraft, sociala aspekter kring mat, fysisk aktivitet, skärmtid, och stadsmiljö.

En av salongens talare var Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet och forskar om familjebaserade interventioner vid prevention och behandling för barn i förskoleåldern, till exempel Mer och Mindre-studien och STOP-studien. Hon berättade om sitt EU-projekt s STOP och som involverar 23 olika universitet.

– Ett av de bästa citaten jag hört i kontakt med föräldrarna var en pappa som sa att som föräldrar upplever man sig dubbelt bestraffad när man har ett barn med fetma. Du framstår som en dålig förälder om du har ett barn med övervikt. I mötet med föräldragrupperna bllir man en del i en gemenskap som inte är dömande utan istället stöttande.

Paulina pekade också på kosten som den enskilt viktigaste faktorn i bekämpandet av barnfetma. Tidiga insatser kommer på andra plats, redan på BVC behöver man hitta barn med ökad risk för övervikt. I tioårsåldern är det redan sent att börja med åtgärder.

1. Gäster och talare minglar innan programmet startar. 2. Talarna Lovisa Sjögren, Med. Dr, barnläkare i Kungsbacka, arbetar
förebyggande med kunskapsspridning om barnfetma, och professor i kostvetenskap Paulina Novicka, Uppsala universitet. 3. Paulina Nowicka. Klicka för förstoring. Foto: 1. SUA 2. och 3. Ann Fernholm.

Salongens andra talare, barnläkare Lovisa Sjögren berättade om sitt projekt Friskvårdsgruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom Region Halland där de satsar på ett aktivitetsprogram för barn med fetma. 116 barn deltar i olika åldrar och man erbjuder 14 olika aktiviteter per vecka - allt från gemensamma matlagningskurser, gymträning, matlagningskvällar och bounce.

Enligt Lovisa är aktivitetsprogrammet en succée eftersom man når barn som tidigare skolkat från idrotten i skolan och därmed halkat efter. 60 % av överviktiga barn uppger också att de upplevt mobbing, genom programmet hittar man vänner med liknande problematik och upplever gemenskap.

Syftet med aktivitetsprogrammet är att skapa sunda levnadsvanor, uppnå godkända betyg i skolan, få kompisar och till kostnaden av en kommunal korordinator - det vill säga ett kostnadseffektivt program med stort genomslag.

Lovisa förordrar införandet av så kallad MOR - mat ordinerat på recept (liksom FAR - fysisk aktivitet på recept). Hon hoppas att fler ska få upp ögonen för Hallands initiativ och nå ut nationellt med satsningen.

Efter talarnas inspel bröt deltagarna upp för en bit mat och kaffe och fortsatt samtal i mindre grupper. Flera kontakter knöts bland annat mellan praktiker och politiker och idéer för gemensamma initiativ undersöktes.

Sveriges unga akademis ledamöter Rikard Landberg, Katarina Wadstein MacLeod och alumn Ericka Johnson tog initiativet till salongen och ledde programmet. Kvällens generösa värd Nina Rhenqvist berättade om bakgrunden till hemma hos-salongen och om 1600-talshusets historia. Torbjörn Tännsjö med kvintett spelade musik med barntema från filmen Min granne Totoro av kompositör Joe Hisaishi.

Text: Paula Wolters och Annika Moberg

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm