Magnus Jonsson (ordf) och Sanna Koskiniemi (vice ordf) under presentation av akademicollagen, sittande: Anna Kjellström (sekretariatet). Foto: Sveriges unga akademi

Akademimötet i september


Under septembermötet ägnar akademin mycket tid åt att lära känna varandra och spåna idéer för året och framtiden. Men vetenskapliga presentationer, stöt och blöt av inspel till forskningsproppen, akademiskt ledarskap, kvällsbad och tillverkning av collage fick också plats under tvådagarsinternatet.

1. Mötet öppnas! Steffi Burchardt, Anna Wetterbom (VD), Magnus Jonsson (ordf), Sanna Koskiniemi (vice ordf), Anna Kjellström (handläggare) och Gustaf Edgren (ledamot). 2. Beredningsgruppen för utåtriktade aktiviteter. 3. Collage-övning, Anna Danielsson, Stefan Engblom, Anna Wetterbom och Helena Rosik. Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

Genom olika gruppövningar jobbade vi på att lära känna varandra i årets sammansättning ledamöter. Detta gjordes till exempel genom prat om strumpor som inleds ”Jag gillar mina strumpor bäst när...”, en icebreaker så god som någon. Collage som skulle illustrera Sveriges unga akademi tillverkades i mindre grupper under munter aktivitet. Dag två inleddes med en presentation av verken som tillsammans tecknade bilden av Sveriges unga akademi som en stridbar vetenskapsorganisation med humor och egenskaper som ”Sveriges mysigaste debattklimat”.

1. Collage-övning, från höger: Anna Rising, Hanna Isaksson, Steffi Burchardt och Gustaf Edgren. 2. Collage-övning: Ronnie Berntsson, Karl Wennberg, Katarina Wadstein MacLeod, Josefin Larsson och Phillip Tassin. 3. Frida Bender, klimatforskare, ger en vetenskaplig presentation. Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

Inspelet till Forskningsproppen stöttes och blöttes ytterligare, med frågor som BUL-tjänster, kollegial styrning, jämställdhet genom forskningssystemet, lärosätenas och forskarnas autonomi. Beredningsgrupperna sammanträdde och prioriterade bland kommande aktiviteter och inspel. Förlaget Fri Tanke gästade beredningsgruppen för utåtriktade aktiviteter. Akademiskt ledarskap diskuterades också som en egen punkt under mötet. Anna Wetterbom (VD) berättade om akademins bakgrund och tillkomst 2011, avknoppningen från Kungl. Vetenskapsakademien 2013 och den organisatoriska uppbyggnaden med akademin, stiftelsestyrelse och sekretariat. Bastu och friska septemberdopp avnjöts också.

1. Ronnie Berntsson ger en vetenskaplig presentation om sitt fält medicinsk kemi och biofysik. 2. Anna Danielsson, forskare inom pedagogik ger en vetenskaplig presentation. 3. Jens Hjerling Leffler berättar om nya rön inom fältet för neurobiologi. Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

Vetenskapliga presentationer

Frida Bender vid Stockholms universitet, berättade om sin forskning inom meterologi, om växthuseffekten, moln och partiklar i luften; så kallade aerosoler. Ronnie Berntsson, Umeå universitet, ritade och förklarade begreppet konjugation inom sitt fält medicinsk kemi och biofysik. Bakteriell konjugation handlar om en process där gener förs över från en bakterie till en annan, vilket har betydelse bland annat för antibiotikaresistens. Anna Danielsson beskrev sina forskning inom pedagogik, till exempel med observationer av vad en universitetslärare kan förmedla, utöver kursinnehållet, om vem studenten förväntas vara, faktorer som kan påverka bredden bland studenter på en utbildning och den kunskap det på sikt resulterar i. Jens Hjerling Leffler, Karolinska Institutet, berättade om nya rön och metoder inom sitt fält neurobiologi.

1. Pontus Nordenfelt ställer en fråga till Jens under den vetenskapliga presentationen. 2. Sebastian Westenhoff, forskningspolitisk talesperson, leder diskussionen i arbetet med inspelet till forskningsproppen. 3. Anna Wetterbom (VD) berättar om akademin. Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

1. Christer Sturmark och Martina Stenström från Fri Tanke hälsar på, Anna Wetterbom, Robert Lagerström och Josefin Larsson till höger. 2. Beredningsgruppen för forskningspolitik. 3. Egen skolbuss! Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

Om akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm