Ett kalejdoskop av kunskap Illustration: Helena Cleeve

Illustration: Helena Cleeve

Bok: Ett kalejdoskop av kunskap

– Sveriges unga akademi om vetenskap och samhälle


Köp boken hos Santérus Förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köp boken hos Adlibris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mänsklighetens samlade kunskap kan beskrivas som ett stort pussel. Bitar av nytt vetande bygger på och hakar i den tidigare samlade förståelsen om världen vi existerar i. Kunskap från olika vetenskapsområden bygger upp motiven som tillsammans bildar pusslets helhet. Små pusselbitar, till synes isolerade kan leda till stora genombrott när de plötsligt får ett sammanhang från ett angränsande område. I denna essäsamling har 21 ledamöter i Sveriges unga akademi samlat texter om sina olika vetenskapsfält. Redaktör: David Håkansson. Förord: Kristian Pietras

Omslag och illustrationer: Helena Cleeve

Helena Cleeve har illustrerat varje kapitel, här Palle Dahlstedts Räcker det inte med konst?

Liksom kalejdoskopet rymmer boken infallsvinklar från många delar av forskningsfronten och bildar tillsammans en helhet som är något större än varje enskild del. En gemensam nämnare i skildringarna av forskarnas vardag är den otroliga nyfikenhet som driver fram ny kunskap. Ett öppet sinne och ett förutsättningslöst sökande, är närmast en naturlag för att skapa nytt vetande. Det kan tyckas lockande som beslutsfattare att rikta satsningar på forskning mot strategiska mål. Men utan den grundläggande forskning som dag efter dag och år efter år bedrivs kommer aldrig nya mönster att framträda. Vi kan inte säkert veta idag var avgörande genombrott väntar. Lösningar på dagens utmaningar kan som så många gånger förr framträda på oväntat håll.

Ledamöterna inom Sveriges unga akademi representerar ett brett urval av olika vetenskapsområden. Under akademins möten träffas de och får möjlighet till en djupare inblick i respektive fälts stora utmaningar. Genom dessa tvärvetenskapliga möten kan nya frågeställningar formuleras och utforskas genom den bildliga vridningen av kalejdoskopets tub. Därmed finns det redan en rik källa av kunskap att ösa ur när stora samhällsutmaningar tornar upp sig och mänskligheten kan stå lite mer förberedd.

Bokens fristående kapitel

Förord
Kristian Pietras

Alexandre Antonelli
Naturens småting – med stora värden

Steffi Burchardt
Vulkanforskning
– Om att stå på magmakammarens topp

Palle Dahlstedt
Räcker det inte med konst?

Anna Dreber Almenberg & Karl Wennberg
Vad kan vi tro på?
Om reproducerbarhet inom samhällsvetenskap

Ericka Johnson
En livmoder, en fettkudde och vetenskaplig sanning

Magnus Jonsson
Varde nanoljus!

Robert Lagerström
En stundande cyberepidemi?

Virginia Langum & Jonas Olofsson
Jag luktar alltså forskar jag
– Forskningsperspektiv på doftsinnet

Josefin Larsson
Astronomi utan synligt ljus

Martin Leijnse
Verkligheten är inte så konstig – Om barndomens
fysikexperiment och kvantmekanik

Mattias Lundberg
Physics or stamp collecting? Vilken sorts kunskap leder musikhistorisk forskning till?

Aryo Makko
Snurrmästarnas tid – Ett historiskt perspektiv på alternativa fakta och propaganda

Anna Rising
Imse vimse – men vem ska spinna tråden?

Gabriel Skantze
Talande maskiner och sociala robotar

Sara Strandberg
På jakt efter det okända – om modern fysik och universums minsta beståndsdelar

Maria Tenje
Kan mikroteknik ersätta djurförsök?

Katarina Wadstein MacLeod
Vad gör en bild? Granen i den nordiska konsten

Marie Wiberg
Hur kan vi mäta och jämföra kunskap?

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm