Från vänster: Anna Wetterbom (VD), Magnus Jonsson (ordf. 2019–2020),Ylva Söderfeldt, Johan Rockberg, Ewa Machotka, Anna T. Danielsson, Christian Ohm och Maria Tenje (ordf. 2018–2019). Vi saknade Frida Bender, Petter Brodin och Ronnie Berntsson som inte hade möjlighet att medverka. Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

Akademins årsdag ordentligt firad


Akademin firade årsdagen den 25 maj i Uppsala med både möte, seminarium och kalas. Åtta nya ledamöter välkomnades och stafettpinnen gick vidare till en ny akademiledning. Faktorer för framgångsrika och kreativa forskningsmiljöer belystes i ett panelsamtal.

1. Nya ledamöter: Ylva Söderfeldt, Johan Rockberg, Christian Ohm, Ewa Machotka, Anna T. Danielsson och ordf. Maria Tenje. 2. Beredningsgruppsmöte. 3. Invalda ledamöter får diplom. Klicka för att zooma. Foto: Sveriges unga akademi

På förmiddagen fick nya ledamöter först en introduktion till akademins verksamhet av akademiledningen och med det också tillfälle att bekanta sig med varandra, SUA-ledamöter och akademins VD i mindre grupp. Beredningsgrupperna för forskningspolitik, internationalisering och utåtriktad verksamhet sammanträdde sedan. Därefter samlades hela akademin gemensamt för fortsatt möte och beslut om aktuella frågor. Akademin fick också ett populärt besök i form av hedersledamot Gunnar Öquist, ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien 2003–2010, och den som tog initiativet till Sveriges unga akademi. VD Anna Wetterbom berättade om allt som akademin gjort under året. Avgående ordförande Maria Tenje reflekterade över sitt ordförandeår, ett uppdrag som hon sa fått henne att växa mycket och som fick henna att känna sig hedrad och stolt.

1. Beredningsgruppsmöte. 2. Akademin sammanträder. 3. Beredningsgruppsmöte. Klicka för att zooma. Foto: Sveriges unga akademi

1. Fint besök: SUA-alumnerna Martin Högbom, David Håkansson och Jenny Larsson. 2. Ordföranden och VD gör en snabb genomdragning av programmet strax före den högtidligare delen av årsdagen. 3. Beredningsgruppsmöte. Klicka för att zooma. Foto: Sveriges unga akademi

I det följande panelsamtalet medverkade Uppsalaforskarna Johan Elf och Shirin Ahlbäck Öberg. Akademins Mia Phillipson och Maria Tenje ledde samtalet. Sen var det hög tid att svira om för kalas och fler gäster anslöt. Under festliga former välkomnades de nya ledamöterna och fick diplom och akademins pin. De ledamöter som nu blir alumner efter sina fem år tackade för sig och tackades av. Så även Maria Tenje som haft rollen som ordförande under sitt sista ledamotsår och varit en fantastisk representant för Sveriges unga akademi. En uppsluppen middag, fylld med underbara samtal av bästa tvärvetenskapliga slag, punkterades då och då av fina tal och sång. Med stor sannolikhet fortsatte sällskapet därefter vidare på lokal för fortsatt utbyte.

Nya ledamöter

Akademin hade den stora glädjen att formellt välkomna åtta nya, fantastiska forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. De åtta nya ledamöterna är:

  1. FRIDA BENDER, Docent i meteorologi vid Stockholms universitet
  2. RONNIE BERNTSSON, Biträdande lektor i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet
  3. PETTER BRODIN, Docent i immunologi vid Karolinska Institutet
  4. EWA MACHOTKA, Docent i konst och visuell kultur i Japan vid Stockholms universitet
  5. ANNA T. DANIELSSON, Professor i didaktik vid Uppsala universitet
  6. CHRISTIAN OHM, Forskare i experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan
  7. JOHAN ROCKBERG, Docent och universitetslektor i antikroppsteknologi och riktad evolution vid Kungliga Tekniska högskolan
  8. YLVA SÖDERFELDT, Biträdande lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet

Ny akademiledning

Ny ordförande Magnus Jonsson, docent i organisk elektronik vid Linköpings universitet och vice ordförande Sanna Koskiniemi, Universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet, påbörjade sin mandatperiod. För akademiledningen 2019–2020 arbetar också Steffi Burchardt, Jonas Olofsson, Mia Phillipson och VD Anna Wetterbom.

Ledamöter för 2014–2019 tackades av

1. Staffan I. Lindberg tog adjö för kullen avgående ledamöter till soundtrack Where ever I lay my hat, en eloge till Sveriges unga akademi som akademisk hemvist. 2. Staffan Lindberg, Kirsten Kraiberg Knudsen och Maria Tenje tackas av. 3. VD Anna Wetterbom hyllade och tackade Maria Tenje för hennes ordförandeår.

Ericka Johnson, Kirsten Kraiberg Knudsen, Staffan I. Lindberg, Sara Strandberg och Maria Tenje tackades av. Maria Tenje tackades också för sina utomordentliga insats som ordföranden under 2018–2019.

Panelsamtal om framgångsrika och kreativa forskningsmiljöer

Maria Tenje, Mia Phillipson, Johan Elf och Shirin Ahlbäck Öberg. Klicka för att zooma. Foto: Sveriges unga akademi

Maria Tenje och Mia Phillipson ledde panelsamtalet om faktorer för framgångsrika och kreativa forskningsmiljöer med Uppsalaforskarna Shirin Ahlbäck Öberg, statskunskap, och Johan Elf, fysikalisk biologi. Den akademiska friheten och tilliten till kollegiet liksom ett tydligt akademiskt ledarskap framhölls som framgångsfaktorer. Den rådande avkollegialiseringen och tendensen att snarare vilja vara politiken till lags än forskarsamhället, gynnar inte kreativitet.

Ideologin New Public Management (NPM) som kom ur en reaktion på efterkrigstidens svällande offentliga sektor innebar att verksamheter skulle effektiviseras genom att bli mer lika näringslivet. Ändringen av riktning har istället visat sig leda till en ”misstroendets politik” med ökad byråkratisering och mångfaldigad återrapporteringsbörda. Ledarskapet har också skiftat från kollegiet till politiken och andra kompetenser än de som faktiskt känner verksamheten har premierats. Digitaliseringen inträdde parallellt med NPM och verksamheternas system är sällan anpassade till kärnverksamheten utan just för rapportering, mätning och kontroll. Kollegialt styre tjänar verksamheten och linjestyrning tjänar organisationsmål underströk panelen. Genom att synliggöra hur till exempel NPM påverkar verksamheten och att engagera sig och ta strid om universitetens organisation och styrning är viktigt.

Vad gäller det akademiska ledarskapet varnade panelen för micro management. Stöd och beröm medlemmar i forskargruppen som rapporterar fel och medger misstag, det främjar vetenskapens kvalitet. Kritik ska vara konkret och konstruktivt förmedlad, kritik är viktigt och är en del av att respektera varandras kompetens. Fråga inte efter resultat bara för att kontrollera om arbete utförts, utan för att du är genuint intresserad föreslog också panelen.

1. Liten gäst på årsdagen övade sig föredömligt på att skriva bokstäver varvat med förfriskningar och pappas mobil när fotograf störde koncentrationen. 2. Ordförande Maria Tenje och VD Anna Wetterbom ansvarade för årsdagens program. 3. Hedersledamot Gunnar Öquist. Klicka för att zooma. Foto: Sverige unga akademi

1. Maria Tenje, Christian Ohm och Anna T. Danielsson på väg in till middagen efter fotografering. 2. Johan Rockberg, Ewa Machotka, Ylva Söderfeldt, Anna Wetterbom och ny ordförande Magnus Jonsson. 3. Universitetsstaden Uppsala visade sig från sin bästa sida lördag den 25 maj. Klicka för att zooma. Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm