Från vänster: Anna Wetterbom (VD), Magnus Jonsson (ordf. 2019–2020),Ylva Söderfeldt, Johan Rockberg, Ewa Machotka, Anna T. Danielsson, Christian Ohm och Maria Tenje (ordf. 2018–2019). Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

Åtta framstående forskare till Sveriges unga akademi


Sveriges unga akademi är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Ledamotsperioden är begränsad till fem år, vilket utgör föryngringselixiret. Den 25 maj välkomnas åtta nya ledamöter, från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Övre raden från vänster: Frida Bender (foto: Eva Dalin), Ronnie Berntsson (foto: Josy ter Beek), Anna T. Danielsson (foto: Mikael Wallerstedt), Petter Brodin (foto: Ulf Sirborn). Nedre raden från vänster: Ewa Machotka(foto: Magnus Kardal), Johan Rockberg (foto: Rasmus Bengtsson), Ylva Söderfeldt (foto: David Naylor), Christian Ohm (foto: Asin Delawi) Klicka för att zoom:a.

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

– Invalet av nya ledamöter är bland det viktigaste och roligaste vi gör. Ledamöterna är själva akademin och vi lägger mycket krut och omsorg på processen, säger Magnus Jonsson, docent i organisk elektronik vid Linköpings universitet, som tillträder som ny ordförande den 25 maj.

En stark röst

Sveriges unga akademi har etablerat sig som en stark röst inom högskolesektorn. Den begränsade mandatperioden gör att ledamöterna känner att det är viktigt att ta vara på plattformen, vilket ytterligare ökar engagemanget. Konkreta förslag om tydliga karriärvägar för forskare och en lärosätesturné med karriärseminarier (åtta hittills) är exempel på framgångsrecept liksom det kontinuerliga arbetet för jämställdhet.

Ledamöterna möts över ämnes- och lärosätesgränser för att lära av varandra och skapa aktiviteter tillsammans. De engagerar sig mycket i utåtriktat arbete och vill nyansera bilden av vem som kan vara forskare. Genom aktiviteter som sommarforskarskola och kortfilmsfestivaler för unga skapas ingångar för att prata om kunskap. Även inom forskningspolitiska frågor är akademin driven och ofta tidigt ute med workshops och debattartiklar för att främja forskningens villkor, som inför nästa forskningsproposition, jämställdhet i sektorn, öppen vetenskap och den aktuella Styr- och resurstilldelningsutredningen (Strut).

Att bli ledamot i akademin – intervju med invalspanelens ordf. Sanna Koskiniemi Länk till annan webbplats.

Kontakt

Magnus Jonsson, ordförande, magnus.jonsson@liu.se, 070-089 62 31
Annika Moberg, kommunikationsansvarig, annika@sverigesungaakademi.se, 070-325 32 18

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm