Övre raden från vänster: Frida Bender (foto: Eva Dalin), Ronnie Berntsson (foto: Josy ter Beek), Anna T. Danielsson (foto: Mikael Wallerstedt), Petter Brodin (foto: Ulf Sirborn). Nedre raden från vänster: Ewa Machotka (foto: Magnus Kardal), Johan Rockberg (foto: Rasmus Bengtsson), Ylva Söderfeldt (foto: David Naylor), Christian Ohm (foto: Asin Delawi). Klicka för att zooma.

Pressbilder för ledamöter invalda 25 maj 2019


Klicka för högre upplösning. Vid publicering var god ange fotograf.

Nya ledamöter 2019. Foto: Sveriges unga akademi

Nya ledamöter med sina diplom på Sveriges unga akademis årsdag som firades i Uppsala. Från vänster: VD Anna Wetterbom, Magnus Jonsson ordf. 2019–2020, Ylva Söderfeldt, Johan Rockberg, Ewa Machotka, Anna T. Danielsson, Christian Ohm och Maria Tenje, ordf. 2018–2019. Klicka för högupplöst bild. Foto: Sveriges unga akademi

Frida Bender Foto: Eva Dalin

Frida Bender, Docent i meteorologi
vid Stockholms universitet
frida.bender@misu.su.se
Foto: Eva Dalin

Ronnie Berntsson Foto: Josy ter Beek

Ronnie Berntsson, Biträdande lektor i
medicinsk kemi och biofysik vid
Umeå universitet
ronnie.berntsson@umu.se
Foto: Josy ter Beek

Petter Brodin Foto: Ulf Sirborn

Petter Brodin, Docent i immunologi vid
Karolinska Institutet
petter.Brodin@ki.se
Foto: Ulf Sirborn

Anna T. Danielsson Foto: Mikael Wallerstedt

Anna T. Danielsson, Professor i didaktik
vid Uppsala universitet
anna.danielsson@edu.uu.se
Foto: Mikael Wallerstedt

Ewa Machotka Foto: Magnus Kardal

Ewa Machotka, Docent inom konst och
visuell kultur i Japan vid Stockholms
universitet, ewa.machotka@su.se
Foto: Magnus Kardal

Christian Ohm Foto: Asin Delawi

Christian Ohm, Forskare inom
experimentell partikelfysik vid Kungliga
Tekniska högskolan, chohm@kth.se
Foto: Asin Delawi

Johan Rockberg Foto: Rasmus Bengtsson

Johan Rockberg, Docent och
universitetslektor inom
antikroppsteknologi och riktad
evolution vid
Kungliga Tekniska högskolan
johan.rockberg@biotech.kth.se
Foto: Rasmus Bengtsson

Ylva Söderfeldt Foto: David Naylor

Ylva Söderfeldt, Biträdande lektor inom
idé- och lärdomshistoria vid Uppsala
universitet
ylva.soderfeldt@idehist.uu.se
Foto: David Naylor

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm