Akademiledningen för 2019–2020 utsedd vid aprilmötet i Luleå: Sanna Koskiniemi (vice ordf), Steffi Burchardt, Magnus Jonsson (ordf), Mia Phillipson, Jonas Olofsson och Anna Wetterbom (VD). Foto: Sveriges unga akademi

Akademins nya ledning för 2019–2020


Akademins ledning består av fem ledamöter ur akademin. Ordförande, vice ordförande och ledningsgrupp väljs för en mandatperiod på 1 år av hela akademin under sista akademimötet under våren. Ny ordförande är Magnus Jonsson, Linköpings universitet och ny vice ordförande är Sanna Koskiniemi, Uppsala universitet.

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

– Det är otroligt intressant och utvecklande att vara ledamot i Sveriges unga akademi, säger Magnus Jonsson. Som ordförande ser jag fram mot att leda akademin vidare, där resursfördelning, rekrytering och implementering av meriteringstjänster är exempel på aktuella frågor. Jag vill rikta ett varmt tack till min företrädare Maria Tenje som varit en fantastiskt fin representant för akademin, och som lett våra aktiviteter med bravur: från akademimöten, vetenskapsspel med ungdomar till forskningspolitiska debatter.

Nästa verksamhetsår kommer att präglas en hel del av arbetet inför den kommande forskningspropositionen. Redan i augusti arrangerar vi också vår sommarforskarskola Forskarmöten på västkusten. Vi ser även fram mot vårt första akademimöte i Storbritannien i november. Som vanligt är det full fart på våra fyra ”ben”: forskningspolitik, internationell verksamhet, tvärvetenskapliga aktiviteter och utåtriktad verksamhet. Häng med och följ oss gärna på Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., poddar i Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och registrera dig för nyhetsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Sveriges unga akademi är delvis en virtuell organisation på så sätt att mycket händer mellan akademins möten då alla ledamöter träffas. En av akademiledningens viktiga uppgifter är att samla ihop vad som händer och förbereda aktiviteter som ska behandlas vid nästa möte. VD är adjungerad till akademiledningen som har möten 4–6 gånger per år. Eftersom ledamöterna ofta är i en mycket intensiv fas av sina karriärer är mandatperioden för posten som ordförande, vice ordförande och akademiledning begränsad till 1 år. Förutom Magnus Jonsson och Sanna Koskiniemi består den nya akademiledningen av Steffi Burchardt (Uppsala universitet), Jonas Olofsson (Stockholms universitet), Mia Phillipson (Uppsala universitet) och VD Anna Wetterbom.

I samband med att Sveriges unga akademis årsdag firas den 25 maj offentliggörs också de nya ledamöter som väljs in för perioden 2019–2024.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm