Mia Phillipson, Mia Liinason, Kirsten Kraiberg Knudsen, Philippe Tassin, Stefan Engblom och Karl Wennberg på akademimötet i Amsterdam 2018. Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte


Datum: onsdag–torsdag 24–25 april

Den 24–25 april arrangers Sveriges unga akademis första akademimötet i Luleå. Akademin besökte Luleå Tekniska universitet under turnén med karriärseminarier. Björn O. Nilsson, ordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi har sitt säte i Luleå som landshövding i Norrbotten

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm