Nerifrån och upp, från vänster till höger: Magnus Jonsson, Hanna Isaksson, Sebastian Westenhoff, Pontus Nordenfelt, Alexandre Antonelli och Josefin Larsson under tvärvetenskaplig speeddejting-session. Akademimöte Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Akademimöte


Dag: onsdag–torsdag 6–7 februari

I februari träffas Sveriges unga akademi i Stockholm, vi hälsar på hos Vitterhetsakademien som generöst upplåter sina lokaler till vårt möte. Agendan? Späckad och varierad i vanlig ordning.

Vetenskapliga presentationer

Under mötet kommer Mia Liinason, genusforskare, Mattias Lundberg, musikhistoriker, och Sara Strandberg, elementarpartikelfysiker att hålla de alltid efterlängtade vetenskapliga presentationerna.

Gäster

Ingrid Sundström, Anna Wahl Foto: Magnus Bergström, Snowe

Ingrid Sundström och Anna Wahl Foto: Magnus Bergström/KAW, Snowe

Sveriges unga akademi är glada att få välkomna Ingrid Sundberg, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB som via Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar till akademins grundfinansiering. Ingrid Sundberg är också styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi, och Anna Wahl, professor och vicerektor vid Kungliga Tekniska högskolan.

Om akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm