Kortfilmsfestival GBG

Kortfilmsfestival A better tomorrow med ungdomar på fullsatt Bio Roy

2018-11-07

Den 6 november arrangerade vi för andra gången kortfilmsfestivalen A better tomorrow tillsammans med LadyBug Festival. Med fyra utvalda kortfilmer av olika karaktär, alla med koppling till miljöfrågor, diskuterade forskare med publiken. 

Initiativtagare Robert Lagerström (SUA-ledamot och IT-säkerhetsforskare vid KTH) och Aase Högfeldt (grundare och konstnärlig ledare LadyBug Festival) modererade festivalen. Som föreberedelse hade eleverna fått till uppgift att läsa in sig på FN:s globala mållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medverkande

Medverkande var både ledamöter från Sveriges unga akademi och gästande forskare från Göteborgs universitet:

Hanne Fjeldelänk till annan webbplats, freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet och ledamot i Sveriges unga akademi
Allison Perrigolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, forskare i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet
Sebastiaan Swartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, havsforskare vid Göteborgs universitet
Sebastian Westenhofflänk till annan webbplats
, forskare i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

Arrangörer: LadyBug Festivallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sveriges unga akademi med stöd av Bio Roy.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kortfilmsgeneral Robert Lagerström Foto: Sveriges unga akademi
Kortfilmsfestival. Foto: Sveriges unga akademi
Kortfilmsfestival Foto: Sveriges unga akademi

1. Kortfilmsgeneral Robert Lagerström på väg 2. Hanne Fjelde, Robert Lagerström och Aase Högfeldt utanför Bio Roy 3. Aase Högfeldt och Robert Lagerström hälsar välkomna Foto: Sveriges unga akademi

Aase Högfeldt Foto: Sveriges unga akademi
Kortfilmsfestival. Foto: Sveriges unga akademi
Kortfilmsfestival Foto: Sveriges unga akademi

1. Kortfilmsgeneral Aase Högfeldt 2. Sebastian Westenhoff diskuterar konstfilmen Fifty Years som handlar om Sellafield. 3. Samtliga medverkande: Aase Högfeldt, Robert Lagerström, Sebastiaan Swart, Hanne Fjelde, Allison Perrigo och Sebastian Westenhoff Foto: Sveriges unga akademi

Filmer

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk