Medverkande panel

Medverkande: Sara Strandberg, Mia Phillipson, Henrik Höjer och Anna Wetterbom. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi, Sara Mac Kay (Henrik Höjer)

Almedalen: Är forskare från Mars och journalister från Venus?


Seminarium/samtal
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 12:30–13:15
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24, Visby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Värdar: Forskning & Framsteg och Sveriges unga akademi
Läs mer: Almedalskalendariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra dialog mellan forskare och journalister är nödvändig för att vi ska få ett samhälle som vilar på vetenskap och fakta. Trots goda intentioner uppstår ibland missförstånd i mötet mellan forskare och journalister. Varför blir det så? Hur kan vi underlätta förståelsen mellan dem?

Medverkande

Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och författare, Forskning & Framsteg
Sara Strandberg, ledamot i Sveriges unga akademi
Maria Tenje, ordförande i Sveriges unga akademi
Anna Wetterbom, VD för Sveriges unga akademi

Är forskare är från Mars och journalister från Venus? Eller finns det andra förklaringar till att de ibland missförstår varandra? En förutsättning för att politiker ska kunna fatta beslut baserade på vetenskaplig grund är att universitet och forskare berättar vad de vet och vad forskningen visar i olika frågor. Inför valet lyfts detta bland annat genom kampanjen #hurvetdudet. Journalister är en viktig länk för att förmedla kunskap till en bredare allmänhet, inklusive politiker och beslutsfattare, ändå finns ibland en tveksamhet hos forskare för att tala med journalister på grund av risken för missförstånd. Under seminariet samtalar två forskare och en vetenskapsjournalist om sina erfarenheter av att samarbeta med den andra professionen. Vad har de upplevt som svårt? Vilka metoder för att förstå varandra har fungerat för dem? Hur kan man underlätta för forskare och journalister att mötas och tillsammans bidra till ökad kunskapsspridning?

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm