Maria Tenje Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Maria Tenje medverkar i dialogseminariet Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Almedalen: Hur vet du det? Om samspelet mellan forskning och politik


I valrörelsen möts påståenden från alla politiska håll om hur vårt samhälle ser ut och vad som behöver göras för att förbättra det. Genom frågan Hur vet du det? vill vi ge vetenskaplig kunskap mer utrymme i debatten och få beslutsfattare att tydligare visa vad förslag och ståndpunkter baseras på.

Politiker måste ta hänsyn till mycket: vetenskap, värderingar, ekonomi, opinion och attityder i samhället. Olika delar väger tyngst i olika frågor och det är viktigt att veta varför. Därför behöver politiker vara öppna med vad förslag och beslut bygger på och kunna ta del av och bedöma vetenskapliga underlag. #hurvetdudet är en politiskt obunden kampanj från ett 70-tal svenska organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas i samhället. Bidra till en smartare valrörelse! Använd den viktigaste valfrågan – Hur vet du det?

Medverkande

Göran K Hansson, ständig sekreterare, KVA
Tuula Teeri, vd, IVA
Maria Tenje, ordförande, Sveriges unga akademi
Michael Arthursson, partisekreterare, (C)
Hanna Gedin, bitr partisekreterare, (V)
Marléne Tamlin, bitr partisekreterare, (MP)
Thomas Strand, riksdagsledamot, (S)
Stefan Jakobsson, skolpol. talesperson, (SD)
Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, (KD)
Anders Edholm, vice partisekreterare, (M)
Johanna Elgenius, bitr partisekreterare, (L)

Moderatorer: Cissi Askwall och Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, VA.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm