Integritetspolicy personuppgifter

Integritetspolicy för hantering av personuppgifter

2018-06-12

Integritetspolicy personuppgifterPDF

Sveriges unga akademi hanterar personuppgifter i samband med både interna och utåtriktade aktiviteter. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) och i vår integritetspolicy beskrivs hur vi har implementerat detta i vår egen verksamhet. Vänligen kontakta akademins VD om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk