SUA ÅR 7

Sveriges unga akademi år 7


SUA ÅR 7

År 7 Krönika

Sveriges unga akademi samlar forskare från alla vetenskapsområden och från lärosäten i hela landet. Det ger möjlighet till spännande möten och samtal. Ämnesövergripande möten har också sedan starten varit ett genomgående tema i våra utåtriktade aktiviteter och blivit ett signum för akademin. Däremot har vi inte varit lika bra på att skapa mötesplatser och aktiviteter i hela landet. Under verksamhetsåret 2017/2018 har vi därför inlett projektet Sveriges unga akademi på turné. Precis som namnet antyder är det en turné där vi genomfört seminarier om karriärvägar på olika lärosäten. Under detta 7:e år av akademins verksamhet har vi besökt östra och södra Sverige, väst och norr tar vi år 8! Att göra aktiviteter på flera orter är fortsatt i fokus så att vi med rätta kan kalla oss för hela SVERIGES unga akademi.

Ledamöterna i Sveriges UNGA akademi är en forskningspolitisk röst för nästa generations forskningsledare, som bidrar med ett unikt och uppskattat perspektiv i den forskningspolitiska debatten. Några frågor vi ägnat kraft åt under året är internationalisering, biträdande universitetslektorat och den allestädes närvarande STRUT-utredningen. Vår ambition är att alltid vara konstruktiva och facilitera en levande debatt mellan olika intressenter. Under året har vi deltagit aktivt i samtal med forskningsfinansiärer om hur tvärvetenskaplig forskning utvärderas på bästa sätt, i Kungliga Bibliotekets uppdrag om öppen vetenskap och i dialog med forskningsråden om hur vi ska främja jämställdhet inom akademin. En återkommande uppskattad aktivitet är nätverksprogrammet mellan akademin och riksdagen som vi genomfört för femte gången i år tillsammans med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo).

Vetenskap och akademier har diskuterats flitigt i media i år. Sveriges unga AKADEMI är en politiskt och religiöst obunden organisation som står upp för alla människors lika värde, akademisk frihet och vetenskaplig autonomi. Vår verksamhet präglas av nyfikenhet, öppenhet, tolerans och ansvarstagande. Men också av mycket glädje och engagemang! Glädjen är en bärande kraft i akademins verksamhet och framhålls ofta av ledamöter som den viktigaste komponenten i våra aktiviteter. Glädjen är som störst när vi får möta och inspirera barn och unga i alla åldrar till att bli nyfikna på vetenskap. Eller när vi får dela ut välförtjänta priser till framstående unga kvinnor som kommer att agera som förebilder. Eller när vi får stå värd för engagerade samtal i aktuella ämnen under våra vetenskapliga salonger. Eller helt enkelt när ledamöterna berättar för varandra om sin forskning och samtalen går höga långt in på kvällen. Kort sagt – vi vill vara en glädjespridare som inspirerar, engagerar och stimulerar till tankar om vetenskap i alla dess former.

Tack för det fantastiska året som varit! Sveriges unga akademi ser fram emot många fler spännande och oväntade möten med ledamöter, alumner, forskare, beslutsfattare, finansiärer, barn, ungdomar och alla som vi samarbetar med. Utan er skulle vi inte finnas. Tillsammans gör vi skillnad.

/Ordf. Kristian Pietras och VD Anna Wetterbom

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm