Mia Liinason

Professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Ledamotsperiod 2018–2023

Min forskning präglas av den övergripande vetenskapliga ambitionen att utforska globaliseringens betydelse för rättighetskamper på olika platser i världen. Med inspiration från postkolonial feministisk teori vill jag bidra till en mer pluralistisk bild av kvinnors och lhbtqi-personers situation och kamp för rättvisa och uppmärksamma flerfaldiga maktrelationer som inte enkelt låter sig avgränsas av nationella gränser. Min forskning destabiliserar den tidigare så självklara position som staten och nationen har haft inom vissa delar av feministisk teori, genom att ställa frågor omkring vad transnationella möten kan betyda för rättviserörelser på olika platser. I min forskning undersöker jag också relationen mellan staten och civilsamhället och belyser att relationen mellan staten och civilsamhället i själva verket är flytande och tvetydig snarare än hierarkisk och stabil. Tillsammans med min forskargrupp utforskar jag för närvarande vad dessa komplexiteter betyder för utövande av motstånd och möjligheter till förändring, genom etnografiskt fältarbete med lokala rörelser och transnationella aktörer i kampen för kvinnors och lhbtqi-personers rättigheter i Ryssland, Skandinavien och Turkiet.

BILDER

Equality Avenue Foto: Mia Liinason

Equality Avenue, i Fairhope, Alabama, USA: en bild som illustrerar Mia Liinasons forskningsområde. Foto: Mia Liinason

Mia Liinason Foto: Cecilia Hedström

Klicka för porträtt med högre upplösning, öppnas i nytt fönster. Foto: Cecilia Hedström

KORTA FAKTA

Född: 1973
Familj: Jättestor! Vardagen delar jag med min sambo och mina tre barn (födda 1999, 2001 och 2005). 
Intressen: Att vandra eller springa i skog och mark, allra helst i Vitsippsdalen. Jag gillar att diskutera nyheter, filmer och böcker och har den senaste tiden känt ett behov av att på nytt synliggöra skrivande som en viktig politisk handling i engagemang för social rättvisa.
Övrigt: Jag har en gång stulit en bokad taxi från en Nobelpristagare. 

”Jag vill bidra till att göra universitetet till en mer heterogen plats och ser fram emot att få dela med mig av mina tankar omkring varför och hur villkoren kan förbättras för unga forskare som befinner sig utanför normen i universitetsvärlden. Jag vill ta frågan om forskningsetik och akademisk integritet på allvar och belysa frågor om osäkra anställningar och meritvärderingssystem. Jag hoppas också på att kunna väcka nyfikenheten och uppmuntra intresset för forskning och vetenskap bland nästa generation unga forskare.”

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk