Rikard Landberg

Professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola

Ledamotsperiod 2018–2023

Kosten är en av de viktigaste påverkbara riskfaktorerna för många kroniska sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdom, diabetes och vissa cancerformer. Min forskning handlar om att bättre förstå hur den mat vi äter påverkar människans hälsa och hur vi kan anpassa kosten för att uppnå en optimal hälsa. För att skaffa oss kunskap om detta utför vi modellförsök, kliniska studier och även stora befolkningsstudier. Området är tvärvetenskapligt och vi samarbetar därför med forskare inom olika ämnesområden, inte minst inom medicin. En viktig del i forskningen är att utveckla nya metoder för att karaktärisera de molekyler vi har i kroppen till följd av vår ämnesomsättning, bakterierna i tarmen, läkemedel och det vi äter. Genom att mäta dessa kan vi bättre förstå mekanismerna bakom hur det vi äter påverkar hälsa och risk för att utveckla sjukdom.

Det övergripande målet med forskningen är att vi ska få fram ny kunskap som kan omsättas till effektivare kostråd och nya livsmedel för en bättre hälsa.

We know what you eat, videoklipp om Rikard Landbergs forskning.

Ken Cheng (postdok i Rikard Landbergs grupp) och Rikard Landberg diskuterar analysresultat. Foto: Lin Shi

Rikard Landberg Foto: Martina Butorac

Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster. Foto: Martina Butorac

KORTA FAKTA

Född: 1981
Familj: Min fru Jessica och två katter
Intressen: Jag gillar att åka slalom på vintern, vistas i sommarstugan och leva skärgårdsliv på sommaren. Jag läser mycket i perioder och tycker det är roligt med resor.
Övrigt: Har nyligen tagit dykcertifikat och ska försöka cocktail-dyka så ofta det ges möjlighet!

”Jag är med i Sveriges unga akademi för att få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med Sveriges vassaste unga forskare från olika områden och för att bidra till att öka intresset och användandet av vetenskap i samhället.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm