Björn O. Nilsson Foto: Peter Knutsson

Akademins stiftelsestyrelseordförande Björn O. Nilsson utses till ny landshövding i Norrbottens län


Regeringen meddelade den 19 april att Björn O. Nilsson utsetts till ny landshövding i Norrbottens län. Uppdraget som landshövding och chef för Länsstyrelsen Norrbottens län omfattar perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 31 januari 2021.

Regeringen: Björn O. Nilsson ny landshövding i Norrbottens län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Björn O. Nilsson fortsätter som ordförande för Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Akademin gratulerar till det nya uppdraget och ser fram mot ökade kontakter med landets norra delar. Landshövdingen är representant för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten, och samtidigt statens företrädare i länet.

- Björn O. Nilsson har bred erfarenhet från forskning, näringsliv och civilsamhälle samt gedigen erfarenhet av ledarskap från flera olika delar av samhället. Det är glädjande att regeringen beslutat att utse honom till landshövding i Norrbottens län, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Jag är mycket glad att utses till landshövding för Norrbottens län. Jag anser att det är den mest spännande delen av Sverige med stora möjligheter tack vare en stark kultur, stora naturtillgångar och en stark innovationskraft, säger Björn O. Nilsson.

Mer information

Stiftelsen för Sveriges unga akademi välkomnar Björn O. Nilsson som ny styrelseordförande


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm