Akademimöte i Stockholm 2017, KVA:s Ständige sekreterare Göran K. Hansson gästar den unga akademin. Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi

Akademimöte i Stockholm


Dag: 18–19 april

Vårens andra akademimöte arrangeras i Stockholm. Akademin gästar Karolinska Institutet och Kungliga biblioteket.

Gäster

Sveriges unga akademi välkomnar Björn Halleröd, huvudsekreterare för Rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskaprsådet och Björn O. Nilsson, stiftelsestyrelseordförande Sveriges unga akademi till mötet. Ulf Mellström, professor i genusvetenskap vid Karlstad universitet, gästar också akademin och leder en workshop om jämställdhet och kollegialitet.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm